Lapin kunnat tutuiksi!

Seutukuntien osaamisstrategiat 2020 -projektitiimi on viime viikkojen aikana kiertänyt ahkerasti pitkin Lapin kuntia pitämässä työpajoja, joissa on yhdessä mietitty kuntien koulutus- ja kehittämistarpeita. Tällä hetkellä työpajoja on pidetty Sodankylässä, Kemijärvellä, Ylitorniolla, Kittilässä, Kolarissa, Muoniossa, Savukoskella, Ranualla ja Posiolla. Kierros on tarkoittanut äärimmäisen antoisia päiviä pohtien, kuinka Lapin kunnat ja korkeakoulut voisivat yhteistyössä käydä tulevaisuuden haasteiden kimppuun. 

Työpajat on aloitettu pohtimalla yksin tai pareittain oman kunnan pitkän ja lyhyen aikavälin tarpeita ja tavoitteita.

WP_20150910_004

Seuraavaksi kirjatut asiat on koottu yhteen.

WP_20150914_001

Keskustelun pohjalta kehittämistarpeet on ryhmitelty, mietitty ratkaisuja sekä nimetty vastuuhenkilöt viemään asioita eteenpäin. Työpajoissa syntyneille kehittämistarpeille on voinut löytyä heti päivän aikana selkeä ratkaisu, jota lähdetään nimetyn vastuuhenkilön johdolla edistämään. Osalle syntyneistä ideoista ei löydy valmiita toimintamalleja tai ratkaisuja ja ne vaativat enemmän pureskelua, mutta kaikkiin haasteisiin tartutaan!

WP_20150903_025

Useissa työpajoissa esiin nousseet haasteet, tavoitteet ja kehittämistarpeet ovat koskeneet mm. Lapin matkailun kehittämistä ja toimijoiden verkostoitumista, väestön ikääntymistä ja tätä kautta pätevän työvoiman saantia sekä vanhuspalveluiden laatua, opettajien ja koulujen valmiuksia laadukkaaseen tieto- ja viestintätekniikan käyttöön, tulevaisuuden yrittäjyyttä jne. Ja tässä vain muutamia mainitakseni.

Projektitiimi kiittää tähän mennessä työpajoihin osallistuneita! Kierros tulee vielä jatkumaan ja sovittuja toimenpiteitä lähdetään viemään syksyn aikana eteenpäin.

*************

Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteisessä Seutukuntien osaamisstrategiat 2020 -hankkeessa ajantasaistetaan seutukunta- ja kuntakohtaiset osaamis-, kehittämis- ja tutkimustarpeet. Hankkeen tuloksena syntyy päivitetyt Lapin seutukuntien ja kuntien osaamisstrategiat. Tavoitteena on myös lisätä systemaattista vuorovaikutusta seutukunnan ja korkeakoulujen toimijoiden välille ja kehittää maakuntakorkeakoulun toimintamuotoja.

logojono_2015

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.