Lapin korkeakoulujen innovaatio-ohjelmalla alueen kilpailukykyä uudistamaan

Eero Pekkarinen, Tutkimus- ja kehittämisjohtaja, Lapin ammattikorkeakoulu

Korkeakoulujen välisen yhteistyön tiivistäminen on noussut hallitusohjelman sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteisiin. Uutisotsikoissa komeilee Tampere 3-hanke, jossa ollaan yhdistämässä Tampereen yliopistoa, Tampereen teknillistä yliopistoa sekä Tampereen ammattikorkeakoulua yhdeksi yliopistoksi. Monet ovat unohtaneet, että Lapissa korkeakoulujen tiivistä yhteistyötä on tehty jo vuodesta 2007 lähtien. Silloin pidettiin myös Lapin korkeakoulujen innovaatio-ohjelman ensimmäiset työpajat ja ohjelma lähti käyntiin vuonna 2008. Osapuolet sitoutuivat vahvasti ensimmäisen ohjelman toteuttamiseen ja kehittivät yhdessä hyvinvoinnin, luonnonvarojen, teollisuuden sekä elämysten, kulttuurin ja matkailun Lappia.

Kun Lapin ammattikorkeakoulu perustettiin ja yliopistokin uusi strategiaansa, myös innovaatio-ohjelmaan tarvittiin uutta näkemystä ja potkua. Yhdessä alueen avaintoimijoiden kanssa korkeakoulut asettivat uudet tavoitteet yhteiselle tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotyölle vuosille 2014 – 2020. Kehittämisen painopisteet määriteltiin alueen yritysten ja julkisten palvelujen kehittämisen ja kansainvälistymisen tarpeiden sekä Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun strategioiden mukaisiksi.

Ohjelman toteuttaminen kulkee käsi kädessä Lapin aluekehittämisen ohjelmien Lappi-sopimuksen ja Arktisen erikoistumisen ohjelman kanssa. Arktisen erikoistumisen ohjelmaa toteutetaan alueen korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, kehittämisorganisaatioiden sekä yritysten välisenä yhteistyönä. Ja juuri tällaista yhteistyötä myös hallitusohjelmassa mutta myös EU-tasolla halutaan edistää.

Innovaatio-ohjelman pyrkimyksenä on rakentaa pohjaa uudenlaiselle kehittämisajattelulle, jonka keskeisimpiä arvoja ovat avoimuus, monialaisuus, ideoiden jakaminen, verkostomainen yhteistyö ja yhdessä luominen.

Continue reading

Lapin kunnat tutuiksi!

Seutukuntien osaamisstrategiat 2020 -projektitiimi on viime viikkojen aikana kiertänyt ahkerasti pitkin Lapin kuntia pitämässä työpajoja, joissa on yhdessä mietitty kuntien koulutus- ja kehittämistarpeita. Tällä hetkellä työpajoja on pidetty Sodankylässä, Kemijärvellä, Ylitorniolla, Kittilässä, Kolarissa, Muoniossa, Savukoskella, Ranualla ja Posiolla. Kierros on tarkoittanut äärimmäisen antoisia päiviä pohtien, kuinka Lapin kunnat ja korkeakoulut voisivat yhteistyössä käydä tulevaisuuden haasteiden kimppuun. 

Työpajat on aloitettu pohtimalla yksin tai pareittain oman kunnan pitkän ja lyhyen aikavälin tarpeita ja tavoitteita.

WP_20150910_004

Seuraavaksi kirjatut asiat on koottu yhteen.

WP_20150914_001

Continue reading

Innovaatioassistentti-valmennusta lappilaisille työnhakijoille

Marjo Jussila, Lapin innovaatioassistentti-hankkeen projektipäällikkö

Lapin innovaatioassistentti on 15 opintopisteen laajuinen täydennyskoulutus vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille lappilaisille työnhakijoille. Valmennus tarjoaa erilaisia näkökulmia pk-yritysten kehittämiseen, esimerkiksi kehittämiskohteiden tunnistamiseen, innovaatioiden johtamiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä tulevaisuuden muutosten ennakointiin.

Valmennus koostuu kuukauden mittaisesta koulutuksesta sekä sitä seuraavasta työskentelyjaksosta yrityksessä. Koulutus tapahtuu pääasiassa monimuoto-opetuksena verkkovälineillä. Työskentelyjaksolla innovaatioassistentit työstävät yrityksen tarpeisiin pohjautuvia kehittämistehtäviä, joiden toteuttamiseen korkeakoulut tarjoavat tukea ja ohjausta assistenteille ja heidän työnantajilleen.

 

Innovaatioassistentti on yrityksen itsensä valitsema korkeakoulutettu asiantuntija, joka on innostunut pk-yritysten kehittämisestä. Innovaatioassistentilla on tutkintonsa ja työkokemuksensa puolesta työtehtävissä tarvittava erityisosaaminen, jota valmennuksen tarjoama innovaatio- ja kehittämisosaaminen täydentää. Innovaatioassistentti tuo uutta osaamista yrityksiin ja hänen palkkaamiseen on mahdollista hakea työllistämistukea.

Tänä vuonna palkkatukiin varatut määrärahat ovat valtakunnallisesti olleet tiukassa ja esimerkiksi jo alkuvuodesta niitä kohdennettiin Lapissa entistä tarkemmin. Innovaatioassistentti-valmennus on suunniteltu yhteistyössä TE-toimiston kanssa ja sen ansiosta koulutusjakso täyttää ehdot omaehtoiseen opiskeluun työttömyystuella ja työskentelyjaksolle yrityksen on mahdollista hakea palkkatukea TE-palveluilta. Innovaatioassistenttien palkkatukiin on myös varattu erikseen ESR-rahoitusta, mikä mahdollistaa palkkatuen myöntämisen innovaatioassistenteille voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti ilman tiukennettuja ehtoja.

Valmennuksen järjestää Lapin innovaatioassistentti -hanke (http://www.lapinamk.fi/innovaatioassistentti). Hankkeen on rahoittanut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ja sitä toteuttavat Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto. Hanketta toteutetaan vuosina 2015–2017,jonka aikana järjestetään kolme innovaatioassistentti-valmennusta.

Ensimmäinen valmennus järjestettiin toukokuussa 2015 ja tällä hetkellä käynnissä on yritysten rekrytointi seuraavaan valmennukseen. Tuleva valmennus käynnistyy maaliskuussa ja haku siihen avautuu alkuvuodesta. Tarkempia hakuaikoja ja lisätietoja löytyy valmennuksen kotisivuilta.