Mahdollisimman korkealaatuista tietoa, neuvontaa ja ohjausta (TNO) – Palvelujen ja tuotteiden kehittämistä verkostossa

Helena Kangastie, opetuksen kehittämisen koordinaattori, aikuiskoulutuksen ja TNO-palvelujen kehittäjä ja kouluttaja

Lapin korkeakoulukonserni on perustamisestaan lähtien ollut aktiivinen aikuiskoulutuksen kehittäjä. Olemme toimineet osaajina alueen kehittäjäverkostoissa edistääksemme kansainvälisiä, kansallisia ja erityisesti alueellisia elinikäisen oppimisen ja ohjauksen tavoitteita. Tavoitteiden saavuttamiseksi kehittämistyötä on tehty asiakkaiden palvelun parantamiseksi, henkilöstön osaamisen kehittämiseksi ja eri tahojen yhteistyöverkoston toiminnan tiivistämiseksi.

Verkostoyhteistyössä olemme saaneet paljon aikaan, mutta vielä meillä on tehtävää. Kehittämisen tarpeeseen vaikuttaa erityisesti yhteiskunnan muutokset, jotka vaativat eri tahojen taloudellisten resurssien vähetessä, tiivistämään yhteistyötä ja verkoston toimintaa Lapin alueen ja sen asukkaiden hyvinvoinnin ja osaamisen turvaamiseksi. Lapissa on lähes 50 000 ihmistä edelleen ilman perusasteen tutkintoa ja korkeakoulutettujen työttömyys on koko ajan kasvussa. Erilaiset siirtymät työelämän ja koulutuksen välillä ovat lisääntyneet. Esimerkiksi yksittäiselle ihmiselle työttömyydestä voi seurata tarvetta syventää osaamista työllistymisen edistämiseksi.

Continue reading

Monimuotoinen avoin korkeakouluopetus

Palvelupäällikkö Merija Timonen

Kesän kääntyessä syksyyn alkaa mietteet siirtyä itsensä kehittämiseen ja osaamisen päivittämiseen. Avoin korkeakouluopetus mielletään perinteisesti välivuottaan viettävien nuorten kouluttautumisareenaksi. Tosiasiassa moni työssä käyvä tai ammatinvaihtoa pohtiva on löytänyt avoimen opinnoista hyödyllisiä sisältöjä itselleen. Avoimen korkeakouluopetuksen opintoja hyödynnetään monenlaisiin työelämän tarpeisiin eri aloilla ja eri tehtävissä.

Avoimilla korkeakouluopinnoilla voi parantaa ammatillisia valmiuksia ja työelämätaitoja. Opinnot kehittävät myös työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia kuten tiedonhankinnan ja arvioinnin taitoja, ongelmanratkaisutaitoja, vuorovaikutustaitoja ja kykyä esittää asioita perustellen. Opiskelu kehittää suunnitelmallisuutta, kykyä oppia uutta ja selviytyä muutoksista. Korkeakoulututkinnon suorittaneille avoimen opinnot antavat mahdollisuuksia yhdistää omaan asiantuntemukseen eri alojen opintoja. Yksilöllisillä valinnoilla voi hankkia uudenlaista työmarkkinoilla tarvittavaa moni- ja poikkitieteellistä erityisosaamista.

Continue reading