Kuinka olemme onnistuneet?

Anna Ala-Poikela, suunnittelija, Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut

Mitä varten Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu ovat olemassa? Mihin tarvitsemme korkeakouluja? Puolueellisena täytyy todeta, että itselleni korkeakoulujen olemassaolon syy on varsin selvä. Syyt voi löytää myös lakeihin kirjattuina.

Ammattikorkeakoululaissa säädettyinä ammattikorkeakoulujen tehtävinä on muun muassa antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin soveltuvaa opetusta sekä tehdä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Yliopistojen perustehtävänä on yliopistolain mukaan harjoittaa tieteellistä tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa ylintä opetusta. Yliopistojen tulee hoitaa tehtävänsä siten, että se edistää elinikäistä oppimista, toimii vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa ja edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu muodostavat Lapin korkeakoulukonsernin, jonka tarkoituksena ja tehtävänä on tuottaa yhteistyön avulla opiskelijoille, henkilökunnalle ja ympäröivälle yhteiskunnalle laadukasta ja vahvaa osaamista. Lapin korkeakoulukonserni tuottaa Lappiin alueen tarvitsemaa opetusta, tutkimus- ja kehittämistoimintaa, innovaatiotoimintaa, palvelutoimintaa sekä muuta aluevaikuttavuustoimintaa. Korkeakoulut toimivat osaltaan alueen kehittäjinä.

Continue reading