Paluu toiminnan juurille – LUC-aikuiskoulutuspalvelut käytännössä

Näin uuden vuoden aluksi on hyvä kerrata ja palauttaa mieliin se, että mitä toimintaa LUC-aikuiskoulutuspalvelut nimen alle kätkeytyy.

Toiminta perustuu prosessimallille, joka yleensä komeilee esittelykalvoissa ensimmäisenä. Huomasinpa vain nyt, että sitä ei ole koskaan esitelty tässä blogissa, joten tässäpä se nyt sitten on.

LUC-aiko toimintamalli

Selkeä, eikö vain? LUC-aikuiskoulutuspalveluiden toiminta pohjautuu alueen ja asiakkaiden koulutustarpeisiin. Näiden tunnistamista tehdään monella tapaa, esimerkiksi osana maakuntakorkeakoulutoimintaa ja kummankin organisaation työelämärajapinnassa työskentelevien toimesta. Kun tarve on tunnistettu mallin mukaiseen tuotteistusvaiheeseen etenevät ne koulutus- ja kehittämisaihiot, joihin on tarkoituksenmukaista vastata yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyöllä. Tuotteistustiimiin osallistetaan tarvittavat asiantuntijat ja mahdollisuuksien mukaan myös asiakas. Valmis tuote toteutetaan sitten päätoteuttajan laatujärjestelmän mukaisten prosessien mukaan. Asiakassuhteiden ylläpidossa on käytössä tapauskohtaisia keinoja ja tässä meillä onkin vielä kehitettävää.

Jos sinulla on mielessä koulutus- tai kehittämistarve tai olet kiinnostunut tietämään enemmän toiminnastamme, ota rohkeasti yhteyttä!

Anu Pruikkonen
Palvelupäällikkö
Lapin ammattikorkeakouluetunimi.sukunimi@lapinamk.fi
p. 040 556 4632

Antti Koski
Koulutus- ja kehitysjohtaja
Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut
etunimi.sukunimi@ulapland.fi
p. 040 736 8481

Hankittiin sitä ennenkin!

Mirva Juntti, Lapin ammattikorkeakoulu
Niina Alapuranen, Lapin yliopisto

Kaikki oli niin paljon helpompaa ennen vanhaan. Ostosopimukset tehtiin kättäpäälle periaatteella saunahöyryissä. Hyväveliyhteistyö alkoi kun poljettiin koskenkorvapullosta korkki linttaan. Toista se on nyt. Teepä samalla tavoin niin pulassa olet.

Samankaltaisuuksiakin nykypäivään on. Se, että menestyksen kannalta on keskeistä suunnitella tarkoin mitä, mistä, keneltä ja miten yritys tekee hankintojaan. Onnistunut hankintatoimi ja toimittajasuhteiden hallinta on edelleen yksi yritysten merkittävimmistä kilpailutekijöistä. Kaiken tämän ulkoistamisen jälkeen ulkopuoliset hankinnat näyttelevät usein leijonanosaa yrityksen koko liikevaihdosta. Ja pienelläkin munauksella avoimen kilpailutuksen suhteen on iso merkitys yrityksen maineeseen.

Myös kunnissa on tavoitteena saada hankintatoimi nopeasti modernille, ammattimaisesti hoidetulle tasolle. Siinä missä hankintatoimilain alkumetreillä tehtiin hätäisiä päätelmiä siitä, että vain hinnalla voidaan enää erottaa toimittajia toisistaan, on nyt ymmärretty lain kaikki mahdollisuudet. Taiten toimien siinä voidaan edelleen huomioida paikallisuus valttikorttina ja suosia myös muilla kun hinnalla kilpailevia toimijoita. Siinä vaiheessa kun sotesavotta lyö laineensa yli Lapin, on nämä taidot arvossaan.

Continue reading