Etusivu

ETÄSOTE-HANKE 1.6.-31.12.2020

Sote-alalla kaivataan osaamista etäpalveluiden käyttöön

Alan toimijoilla voi olla välineet ja valmiudet etäpalveluiden tarjoamiseen, mutta ongelmaksi ovat nousseet tietosuojaan, tietoturvaan ja teknisiin ratkaisuihin liittyvä osaamisen puute.

Lapissa toimivat sosiaali- ja terveysalan mikro- ja pk-yritykset ovat joutuneet tilanteeseen, jossa perinteinen työskentely asiakkaan kanssa samassa fyysisessä tilassa on mahdotonta. Nykyteknologisin etäyhteyksin voidaan tarjota palveluita, mutta pandemia on tuonut etäpalveluiden toteuttamiselle uudenlaisia haasteita.

COVID-19-pandemian nopea leviäminen sekä sen seurauksena tullut yllättävä poikkeustila vaikeuttivat alan toimijoiden mahdollisuuksia toiminnan jatkamiseen.

Vaikka joillakin alan toimijalla olisikin tekniset välineet ja valmiudet etäpalveluiden käynnistämiseen, ongelmaksi ovat nousset suurimmalle osalle alan toimijoita tietosuojaan, tietoturvaan ja käytettäviin sovelluksiin sekä teknisiin ratkaisuihin liittyvä osaamisen puute. Palveluita on käynnistetty mm. sovelluksilla, jotka eivät takaa asiakkaan tietojen varmaa ja luotettavaa tallentamista eikä tietoliikenteen osalta salattuja ja varmennettuja yhteyksiä, puhumattakaan palvelun tarjoajan teknisistä taidoista.

Etäsote-hankkeessa ennakoidaan tulevaisuuden epävarmuutta ja mahdollisia uusia poikkeustilanteita, joissa kansalaisille tulee turvata sosiaali- ja terveyspalvelujen saaminen yhteiskunnallisesta tilanteesta huolimatta.

Tukea kuntoutus-, sosiaali-, terveys- ja vanhustyötä tekeville yrityksille

Yritykset tarvitsevat apua löytääkseen helppokäyttöisiä, asiakasystävällisiä, edullisia ja tietoturvallisia välineitä, jotta selvitä tämänhetkisestä tilanteesta ja pandemian jälkeisestä elämästä. Hankkeen avulla varmistetaan kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada heille kuuluvat palvelut poikkeustilasta ja välimatkoista huolimatta.

Hanke luo yrityksille uudenlaisia toimintamahdollisuuksia sekä osaamista. Näin voidaan parhaalla mahdollisella tavalla varmentaa uudenlaisten toimintatapojen tasalaatuisuus asiakkaalle, jolloin osaamisen kehittäminen ei ole yksin riippuvainen yksityisen tietoteknisiä palveluja tarjoavan yrityksen osaamisesta ja toimintatavoista.

Hankkeen myötä saatu osaaminen jää siinä mukana olevien yrityksten voimavaraksi, ja sitä voidaan hyödyntää jatkossa laajenevana osana yritysten palvelutarjontaa. Sitä kautta osaaminen jää pysyvästi Lappiin ja sen asukkaiden hyväksi.

 

Etäpalveluosaaminen lapin sote-alan mikro- ja pk-yrityksille -hanke on Lapin ammattikorkeakoulun toteuttama ja sitä rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) 82 654 eurolla.

Toiminta-aika: 1.6.-31.12.2020
Toiminta-alue: Lappi
Rahoitus: ESR, 82 654 €.
Toteutus: Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Kohderyhmä: Lapin sote-alan mikro- ja pk-yritykset

Lisätietoja
projektipäällikkö Heli Katajamäki
Lapin AMK
heli.katajamaki(ät)lapinamk.fi

 

Hanketiedot LapinAMK:n sivuilla
https://urly.fi/1Fd9

 

 

 Lapin AMK
Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi, Finland
+358 20 798 6000

www.lapinamk.fi