Webinaarit ja klinikat

Syksyn 2020 webinaarit ja klinikat aiheittain:

Alta löydät listan syksyn webinaareista ja klinikoista aihealueittain.
Jokainen webinaari ja yhteinen klinikka toteutetaan kahdesti (aamu- ja iltapäivä), joten voit ilmoittautua itsellesi sopivaan ajankohtaan.

Klinikoilla keskustellaan yhdessä webinaarin teemasta ja asiantuntijoille voi esittää aiheeseen liittyviä kysymyksiä.

Yksityiskohtaiset ohjaus- ja neuvontaklinikka on tarkempaa yksityistä ohjausta yrittäjälle aiheeseen liittyen. Yksityisiä ohjauksia järjestetään kaksi kertaa /teema ja ohjaukseen otetaan yritykset ilmoittautumisjärjestyksessä.

 


TEEMA 1: Tietosuoja ja tietoturva
  • Tietosuojaan ja -turvallisuuteen liittyvät määritelmät sekä lainsäädäntö
  • Yrityksen toimintaa ohjaavat periaatteet, politiikat
  • Riskien tunnistaminen, hallinta ja varautuminen
  • Etätyöskentelyyn ja etäpalveluihin liittyvät erityiskysymykset

Esiintyjät Jukka Rautakorpi, erityisasiantuntija, LapIt & Jatta Kivelä, asiakkuuspäällikkö, LapIt
Webinaarit  6.10,  klo 8.30-10.00  (ilmoittautuminen 4.10. mennessä)
Klinikat  3.9, klo 17.00-18.30   /   4.9, klo 8.30-10.00 (ilmoittautuminen 1.9. mennessä)
Yksityiskohtaiset ohjaus- ja konsultointiklinikat ajankohta sovitaan asiakkaan kanssa

 


TEEMA 2: Erilaiset teknologiset ratkaisut ja sovellukset
  • Lähtötilanteen selvitys
  • Tarvekartoitus, taustakysymykset pilottialueille (Arki lähemmäs)
  • Erilaiset ratkaisut (luettelo ja esim missä käytetty, taulukko pilottien toteutuksista Arki lähemmäs)
  • Monialainen tiimi mukana suunnittelussa ja toteutuksessa (sisältö, teknologia, IT)
  • Kustannustehokkuus

Esiintyjät  Sari Arolaakso, TtM, fysioterapia & Pirjo Lappalainen, toimintaterapeutti (YAMK), AmO, Oamk toimintaterapian lehtori, Arki lähemmäs hanke projektipäällikkö
Webinaarit  1.9.2020,  klo 8.30-10.00  /  17.00-18.30  (Ilmoittautuminen 30.8. mennessä)
Klinikat  7.9.2020,  klo 8.30-10.00  /  17.00-18.30  (Ilmoittautuminen 5.9. mennessä)
Yksityiskohtaiset ohjaus- ja konsultointiklinikat   15.9.2020 (aika sovitaan erikseen, ilmoittautuminen 13.9. mennessä)

 


TEEMA 3: Etäohjaukseen liittyvä osaaminen
  • Etäohjauksen / -kuntoutuksen määritelmä
  • Etäohjausosaamisen kartoitus
  • Etäohjaustilanteeseen valmistautuminen
  • eAvustaja apuna etäohjaustilanteessa
  • Etäohjauksessa huomioitavat vuorovaikutukselliset tekijät
  • Etäohjauksen harjoittelu, simulaationa

Esiintyjät Sari Arolaakso, TtM, fysioterapia, Sari Petäjä & Marjukka Rasa lehtori, YTT, erikoissosiaalityöntekijä
Webinaarit  11.9.2020,  klo  8.30-10.00  /  17.00-18.30   (Ilmoittautuminen 9.9. mennessä)
Klinikat  15.9.2020,  klo  10.00-11.30 /  17.00-18.30    (Ilmoittautuminen 13.9. mennessä)
Yksityiskohtaiset ohjaus- ja konsultointiklinikat 21.9./24.9./25.9.2020 (sovitaan yrityksen kanssa, Ilmoittautuminen 18.9. mennessä)


TEEMA 4: Työn uudelleen muotoilu
  • työn muotoilu – mitä se voisi olla?
  • työn muotoilun yhteydet työhyvinvointiin ja työn tuottavuuteen
  • työn muotoilun ulottuvuudet: työaika, työtilat ja työtavat
  • työn muotoilua yksin ja yhdessä
  • työn muotoilun mahdollisuudet omissa ja työyhteisön työprosesseissa

Esiintyjä  Anne Puro, lehtori, PsM, työ- ja organisaatiopsykologi
Webinaarit  15.9.2020 klo 8.30-10.00  /  16.9.2020 klo 17.00-18.30 (Ilmoittautuminen 13.9. mennessä)
Klinikat  22.9.2020 klo 8.30-10.00  /  23.9.2020 klo 17.00-18.30 (Ilmoittautuminen 20.9. mennessä)
Yksityiskohtaiset ohjaus- ja konsultointiklinikat 28.-30.9.2020 (sovitaan yrityksen kanssa, Ilmoittautuminen 26.9. mennessä)


TEEMA 5: Työn organisointi ja johtaminen muutostilanteessa
  • muuttuvan työn haasteet ja mahdollisuudet
  • työelämän muutostilanteiden kohtaaminen – resilienssin vahvistaminen
  • työn organisoinnin ja hallinnan keinoja
  • johtajana muutoksessa

Esiintyjä  Anne Puro, lehtori, PsM, työ- ja organisaatiopsykologi
Webinaarit  22.9.2020 klo 17.00-18.30 / 23.9.2020 klo 8.30-10.00 (Ilmoittautuminen 20.9. mennessä)
Klinikat  29.9.2020 klo 8.30-10.00 / 30.9.2020 klo 17.00-18.30  (Ilmoittautuminen 27.9. mennessä)
Yksityiskohtaiset ohjaus- ja konsultointiklinikat 5.-7.10.2020 (sovitaan yrityksen kanssa, Ilmoittautuminen 1.10. mennessä)