2. teeman esitykset

TEEMA 2: ERILAISET TEKNOLOGISET RATKAISUT JA SOVELLUKSET
    • Lähtötilanteen selvitys
    • Tarvekartoitus, taustakysymykset pilottialueille (Arki lähemmäs)
    • Erilaiset ratkaisut (luettelo ja esim missä käytetty, taulukko pilottien toteutuksista Arki lähemmäs)
    • Monialainen tiimi mukana suunnittelussa ja toteutuksessa (sisältö, teknologia, IT)
    • Kustannustehokkuus

 

Kuuntele tästä webinaarin tallenne

 

Webinaarin diat: