1. teeman esitykset

TEEMA 1: TIETOSUOJA JA TIETOTURVA
    • Tietosuojaan ja -turvallisuuteen liittyvät määritelmät sekä lainsäädäntö
    • Yrityksen toimintaa ohjaavat periaatteet, politiikat
    • Riskien tunnistaminen, hallinta ja varautuminen
    • Etätyöskentelyyn ja etäpalveluihin liittyvät erityiskysymykset

Kuuntele tästä webinaarin tallenne

Webinaarin diat:

 

 

Kuuntele tästä klinikan tallenne

Klinikan diat: