U

MIKÄ LED?

LED-VERKOSTO

MITÄ ON KOULUTUSVIENTI?

C

Case: Koulutusmatkailun vaiheet

VISIO 2030

OTA YHTEYTTÄ!

CASE: KOULUTUSMATKAILUN VAIHEET

 

Alla on esitettynä esimerkki koulutusmatkailuun liittyvästä nelivaiheisesta prosessista. Esimerkin pohjana on aito Lapissa toteutuneen koulutusmatkailuun liittyvä tapaus.

Voit lukea koulutusmatkailun vaiheista tarkemmin TÄÄLTÄ .

 

YLÖS

VAIHE I:

Ennen koulutusmatkailun

aloittamista

i
VAIHE II:

Neuvottelut ja

sopimukset

j

VAIHE III:

Koulutusmatkailupaketin

toteuttaminen

w
VAIHE IV:

Jälkimarkkinointi ja

suhteiden ylläpito

VAIHE I: Ennen koulutusviennin aloittamista

Esivaihe: Päätös aloittaa koulutusmatkailun järjestäminen organisaatiossa 

a) Strategisten tavoitteiden määrittely

b) Koulutusmatkailun kärkituotteet ja tuotteistaminen

c) Erottautuminen ja brändi

d) Resurssitarpeet

e) Riskien tunnistaminen

Alkukartoitus ja markkinaselvitys

a) Kohdemaat ja asiakasprofiilit: kuka on asiakas?

b)  Kulttuurituntemus

c)  Lait ja asetukset: matkapakettilaki

d)  Jakeluverkosto

e)  Sisäiset resurssit

f)  Paikalliset yhteistyökumppanit

Tuotteistaminen

a) Oman ainutlaatuisen osaamisen tunnistaminen ja muuntaminen kannattavaksi tuotteeksi

b) Asiakkaan tarpeiden tunnistaminen

c) Sujuvat prosessit suunnitteluun, markkinointiin, myyntiin ja operatiiviseen toimintaan

d) Palvelumuotoilun hyödyntäminen tuotteistamisessa -> katso esim. Lapin yliopiston avoin verkkokurssi Johdatus palvelumuotoiluun

Myynti ja markkinointi

a) Ainutlaatuisen myyntiväittämän muotoilu, USP Unique Selling Proposition  

  • miksi saapua juuri meille?  
  • Mitä meillä on, mitä ei ole missään muualla?  
  • mitä kohderyhmää tämä asia puhuttelee?  

b) Mitä, missä, kenelle ja miten myydään?

c) Tarinallistamisen hyödyntäminen

VAIHE II: Neuvottelut ja sopimukset

Kiinnostuksesta sopimuksen laadintaan

a) Yhteyshenkilöiden nimeäminen

b) Yhteistyökumppaneiden valinta ja sitouttaminen

c) Sisällön tarkempi suunnittelu / valmiin tuotteen räätälöinti

d) Hinnoittelu ja tarjouksen tekeminen

e) Sopimusneuvotteluiden alkaminen  

f) Maksuehdot

VAIHE III: Opiskelut

Ennen asiakkaiden maahantuloa 

a) Kutsukirje, mikäli tarvitaan viisumi

b) Yhteydenpito asiakkaaseen

c) Osallistujatiedot

d) Majoituksen järjestäminen

e) Ruokailujen järjestäminen

f) Kuljetusten järjestäminen

g) Tarkemman aikataulun sopiminen

h) Varusteet

i)  Vakuutukset

j) Turvallisuussuunnitelma

k) Sisäiset prosessit

Ohjelman aloittaminen ja toteutus

a) Orientaatio ohjelmaan

b) Turvallisuusohjeet

c) Aktiviteetit

d) Lisäpalvelut (esim. tulkkaus, vierailut yms.)

e) Mediatiedotus koulutusmatkailun näkyvyyden lisäämiseksi (esim. organisaation verkkosivut, paikallismedia, somekanavat)

Ohjelman päättyessä 

a) Todistus

b) Palautteet ja arviointi

c) Jatkosopimukset ja jatkotuotteistaminen

d) Tarkistuslaskenta

VAIHE IV: Jälkimarkkinointi ja suhteiden ylläpito

Suhteiden ylläpito ja jälkimarkkinointi 

Jälkimarkkinoinnin (“after sales”) tarkoituksena on vahvistaa asiakastyytyväisyyttä ja ylläpitää (esim. lisämyynnin avulla) myös asiakaspysyvyyttä.

Jälkimarkkinointi voi olla esim.

 

  • Palautteiden käsittelyä asiakkaan kanssa 
  • Uutiskirjeellä palveluun liittyvistä tai ajankohtaisista asioista tiedottamista 
  • Kaupantekoa samasta tai uudesta koulutusmatkailutuotteesta 
  • Verkostojen ja asiakkuuksien ylläpitoa