Kaikkien rahoittajien logot
U

MIKÄ LED?

LED-VERKOSTO

MITÄ ON KOULUTUSVIENTI?

C

Case: Tutkintoviennin vaiheet

VISIO 2030

OTA YHTEYTTÄ!

Tutkintovienti kuvituskuva

CASE: TUTKINTOVIENNIN VAIHEET

 

Alla on esitettynä esimerkki tutkintovientiin liittyvästä nelivaiheisesta prosessista. Esimerkin pohjana on aito Lapissa toteutuneen korkeakoulun tutkintovientiin liittyvä koulutusvientitapaus.

Voit lukea tutkintoviennin vaiheista tarkemmin TÄÄLTÄ .

 

YLÖS

VAIHE I:

Ennen koulutusviennin

aloittamista

i
VAIHE II:

Neuvottelut ja

sopimukset

j
VAIHE III:

Opiskelu

w

VAIHE IV:

Jälkimarkkinointi ja

suhteiden ylläpito

VAIHE I: Ennen koulutusviennin aloittamista

Esivaihe: Päätös aloittaa koulutusvientitoimintaa organisaatiossa 

a) Strategisten tavoitteiden määrittely / selvitys

b) Koulutusviennin kärkituotteiden ja painopistealueiden määrittely 

Alkukartoitus

a) Asiakaskartoitus, kulttuurintuntemus ja asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen

b) Markkinoiden tuntemus ja asiakasprofiilin laadinta

c) Sisäisten verkostojen tunnistaminen

d) Toimintaa ohjaavat lait ja asetukset 

e) Omien reunaehtojen tunnistaminen (huom. korkeakoulujen ja ammatillisten koulutusten eroavaisuudet mm. lainsäädännössä) 

Tuotteistaminen

a) Oman ainutlaatuisen osaamisen tunnistaminen ja muuntaminen tuotteeksi

b) Asiakkaan tarpeiden syvällinen tunnistaminen

c) Sujuvat prosessit suunnitteluun, markkinointiin, myyntiin ja operatiiviseen toimintaan

d) Palvelumuotoilun hyödyntäminen tuotteistamisessa -> katso esim. Lapin yliopiston avoin verkkokurssi Johdatus palvelumuotoiluun

Myynti ja markkinointi

a) Ainutlaatuisen myyntiväittämän muotoilu, USP Unique Selling Proposition  

  • miksi saapua juuri meille?  
  • Mitä meillä on, mitä ei ole missään muualla?  
  • mitä kohderyhmää tämä asia puhuttelee?  

b) Mitä, missä, kenelle ja miten myydään?

c) Tarinallistamisen hyödyntäminen

VAIHE II: Neuvottelut ja sopimukset

Kiinnostuksesta sopimuksen laadintaan

a) Yhteyshenkilöiden nimeäminen

b) Yhteistyökumppaneiden valinta ja sitouttaminen

c) Sisällön tarkempi suunnittelu / valmiin tuotteen räätälöinti

d) Hinnoittelu ja tarjouksen tekeminen

e) Sopimusneuvotteluiden alkaminen  

Sopimusvaihe  

a) Neuvotellaan deadlinet ja hinnat huomioiden mahdolliset esisopimukset

b) Laaditaan sopimuksen tarkempi sisältö

c) Maksuehdot ja -aikataulu

d) Sopimuksen allekirjoitus 

VAIHE III: Opiskelut

Ennen opiskelijoiden maahantuloa 

a) Pääsykokeet ja kielitestit

b) Opiskelijavalinnat

c) Asumisen järjestäminen

d) Henkilökunnan koulutus esim. kulttuuriset ja pedagogiset asiat

e) Sisäisten prosessien selvittäminen (esim. järjestelmiin kirjaamiset) 

Opiskelijoiden maahantulo 

a) Viisumit

b) Lennot

c) Vakuutukset

d) Huomioidaan kulttuuritekijät (kuinka Suomessa eletään, toimitaan ja opiskellaan)  

Opintojen aloitus ja toteutus 

a) Orientaation järjestäminen ja ohjaavat opettajat

b) Tukipalvelut opiskelijalle (esim. opiskelutuutorointi )

c) Mahdolliset lisäpalvelut asiakkaalle (esim. kielitaitopreppaus ennen maahantuloa / opintojen aikana, opiskelukulttuuriin integroituminen)

d) Mediatiedotus koulutusviennin näkyvyyden lisäämiseksi (esim. organisaation verkkosivut, paikallismedia, somekanavat) 

Opintojen päättyessä 

a) Todistukset

b) Sisäiset prosessit, kuten järjestelmiin kirjaamiset

c) Palautteet ja arviointi

d) Jatkosopimukset ja jatkotuotteistaminen 

VAIHE IV: Jälkimarkkinointi ja suhteiden ylläpito

Suhteiden ylläpito ja jälkimarkkinointi 

Jälkimarkkinoinnin (“after sales”) tarkoituksena on vahvistaa asiakastyytyväisyyttä ja ylläpitää (esim. lisämyynnin avulla) myös asiakaspysyvyyttä.

Jälkimarkkinointi voi olla esim. palautteiden käsittelyä asiakkaan kanssa:

  • Uutiskirjeellä palveluun liittyvistä tai ajankohtaisista asioista tiedottamista 
  • Kaupantekoa samasta tai uudesta koulutusvientituotteesta 
  • Verkostojen ja asiakkuuksien ylläpitoa esim. muussa kansainvälistymistoiminnassa (hanketoiminta tmv.) 

Case-oppien kerääminen ja reflektointi omassa organisaatiossa ja LED-verkostossa 

a) Toteutetun koulutusviennin palvelupolun tai prosessin auki kuvaaminen, josta käy ilmi projektin toteuttamiseen liittyvät kriittiset pisteet.

b) Kokemusten ja oppien kerääminen: onnistumiset, kompastuskivet, tietoa sopimuskumppanin tulevista koulutustarpeista jne. 

Jakamalla oppeja toteutetuista koulutusvientiprojekteista myös verkoston muut kumppanit pystyvät kehittämään palveluitaan sekä sisäisiä koulutusvientiin liittyviä prosessejaan.