Kaikkien rahoittajien logot
U

MIKÄ LED?

LED-VERKOSTO

MITÄ ON KOULUTUSVIENTI?

VISIO 2030

OTA YHTEYTTÄ!

koulutusvienti kuvituskuva

MITÄ ON KOULUTUSVIENTI?

 

Koulutusvienti on ulkomaankauppaa, jonka kokonaisuudet koostuvat erilaisista opetus-, koulutus- ja osaamispalveluiden tuotteista kattaen kaikki koulutuksen sektorit varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen sekä yritysten henkilöstökoulutukseen. (Koulutusviennin tiekartta 2020-2023, OPH).  

Tällä sivulla on tiiviisti koottu mitä koulutusvienti on sekä esitetty lappilaisen koulutusviennin tavoitteita.

Sivun alhaalta löytyy myös hyödyllisiä oppaita koulutusvientiin liittyen sekä kaksi case esimerkkiä koulutusviennin rakentumisesta.

 

kuvituskuva

KOULUTUSVIENTI ON

LIIKETOIMINTAA

 

 • Joka pohjaa koulutukseen, koulutusjärjestelmään tai osaamisen siirtoon sekä sen kehittämiseen ja suunnitteluun
 • Maksajana joko ulkomailla toimiva organisaatio tai yksittäinen opiskelija  maksajan kotipaikka tulee sijaita ulkomailla
 • Koulutusvientiin kytkeytyvät toimet voivat tapahtua kotimaassa tai ulkomailla
kuvituskuva

KOULUTUSVIENTI ON

VERKOSTON KANSSA TEHTÄVÄÄ TOIMINTAA

 

 • Avainsanana monipuolinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa, ml. elinkeinoelämä
kuvituskuva

KOULUTUSVIENTI ON

MONIMUOTOISTA TOIMINTAA

ESIM.

Koulutukset

 • Täydennys- ja henkilöstökoulutukset
 • Lyhytkurssit
 • Rekrytointikoulutukset
 • Lukuvuosimaksulliset tutkintokoulutukset (ei tohtoritaso) tai tutkintojen osat

 

Tutkimus-, kehittämis- ja konsultointipalvelut

 • Opetussuunnitelmien, menetelmien ja oppimisympäristöjen kehittäminen
 • Koulutusjärjestelmien kehittäminen
 • Monipuoliset ongelmanratkaisut

 

Opetusteknologia

 • Sovellukset ja pelit
 • Digitaaliset oppimisympäristöt
 • VR-, MR- ja AR-laitteet
 • Digitaaliset palvelut

 

Koulutusmatkailu

 • Opiskelijaryhmien kouluvierailut
 • Opettajien kouluvierailut
 • Virtuaalivierailut
 • Kesä-/talvileirikoulut
 • Seminaarit ja muut tapahtumat

 

Oppimista tukevat fyysiset tuotteet

 • Oppikirjat
 • Koulurakennus
 • Koulutuksen infrastruktuuri

 

Ja paljon muuta!

 

kuvituskuva

LAPPILAISEN KOULUTUSVIENNIN TAVOITTEENA

 • Kohottaa lappilaisen koulutuksen imagoa
 • Välittää arktista osaamista maailmalle
 • Houkutella kansainvälisiä ja kotimaisia osaajia Lappiin
 • Lisätä lappilaisen koulutuksen tunnettuutta sekä kotimaassa että kansainvälisesti
 • Syventää kansainvälistä yhteistyötä sekä lappilaisten että ulkomaisten organisaatioiden välillä
 • Tukea oppilaitosten strategiaa osaamisen ja oppimisen kansainvälistymisnäkökulmasta, liiketoimintaa unohtamatta
 • Ylläpitää ja kehittää Lapin alueen elinvoimaisuutta ja tuoda alueelle taloudellista hyötyä
 • Olla kannattavaa liiketoimintaa oppilaitoksille

OAJ:n koulutusvientiopas

PINO Networkin koulutusviennin käsikirja

Case: Tutkintoviennin vaiheet

Case: Koulutusmatkailun vaiheet

Case: Ammatillisen koulutuksen tutkintovienti