Kaikkien rahoittajien logot
U

MIKÄ LED?

LED-VERKOSTO

MITÄ ON KOULUTUSVIENTI?

VISIO 2030

OTA YHTEYTTÄ!

LED logo vaaleanpunainen

LED Circle– Lapland Educators Circle on kevyellä yhteistyöverkostomallilla toimiva Lapin koulutusvientitoimijoiden sekä koulutusviennistä kiinnostuneiden tahojen edustajista koostuva koulutusvientiverkosto.  

Verkosto tarjoaa jäsenilleen tukea ja yhteistoiminnan mahdollisuuksia alueen koulutusviennin kehittämiseksi ja  edistämiseksi.

Kehitystoimintaa ohjaa koulutusviennin Visio 2030 .

Voit tutustua KOLA – Koulutusvientiosaamista Lappiin -hankkeessa muodostettuun Lappilaisen koulutusviennin tarkempaan toimintamallin kuvaukseen alla olevasta painikkesta.

JÄSENEKSI?

Oletko kiinnostunut koulutusviennistä? Toimitko koulutusmatkailun parissa? Tahdotko pysyä ajan tasalla Lapin alueen koulutusviennissä?

Lapland Educators Circle kokoaa yhteen Lapin alueen koulutusviennistä ja -matkailusta kiinnostuneet toimijat, jotka suunnittelevat tai jo toimivat koulutusviennin ja/tai -matkailun parissa. Verkosto koostuu mm. oppilaitosedustajista, yrittäjistä ja julkisten organisaatioiden edustajista.

Voit helposti liittyä verkostoon ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön, yhteystiedot löytyvät TÄÄLTÄ .

VERKOSTON TOIMINTA

Verkoston edustajajäsenet kokoontuvat kiertävällä puheenjohtajamallilla 3-4 kertaa vuodessa. Kokouksissa käsitellään koulutusviennin nykytilaa paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä yhteistyössä toteutetaan alueellista koulutusvientitoiminnan kehitystyötä. Kehitystyötä ohjaa verkostolle luotu Visio 2030 .

Kokouksissa tehtyjen kehittämispäätösten pohjalta perustetaan tarvittaessa pienempiä työryhmiä ja kokouksista luodaan pöytäkirja sidosryhmiä varten.

Näiden lisäksi verkoston jäsenillä on tukenaan Lapin koulutusviennin sähköpostilista, Teams-työtila sekä kevyiden koulutusvientikuulumisten vaihtamiseksi suunnitellut ”aamukahvipalaverit”.

VERKOSTON TAUSTAA

Maailmalla on pitkään hehkutettu suomalaisen koulutuksen erinomaisuutta kansainvälisissä vertailuissa ja sen siivittämänä koulutusvienti on saanut jalansijaa Suomessa kaikilla koulutusasteilla. Suomalaiset oppilaitokset, yritykset ja muut koulutusvientitoimijat ovat kuitenkin verrattain pieniä tekijöitä maailmanmarkkinoilla. Tämän vuoksi ympäri Suomea on luotu useita oppilaitosten kumppanuusverkostoja, joissa on yhteistyössä lähdetty viemään suomalaista osaamista maailmalle.

Näiden innoittamana Lapin alueen oppilaitokset lähtivät KOLA – Koulutusvientiosaamista Lappiin -hankkeella rakentamaan Lapin koulutusviennin verkostoa helpottamaan eri koulutusvientitahojen välillä käytävää yhteistyötä sekä tukemaan koulutusviennin parissa toimijoita.