Kulttuurit törmäyskurssilla

Yrityskulttuuri on kuin mikä tahansa kulttuuri. Samasta kulttuurista tulevia sitoo yhteen yhteiset tavat, normit ja arvot, jotka määrittävät tavan olla ja tehdä, usein myös tavan ajatella, ainakin isossa kuvassa. Kulttuuri on myös alati, joskin hitaasti muuttuvaa ja sillä on usein alakulttuureja. Usein törmätessään vieraaseen kulttuuriin ensireaktiona ja tunteena on ennakkoluulo ja pelko oman kulttuurin häviämisestä. Nämä kaikki aspektit löytyvät myös yrityskulttuurista, mikä tekee organisaation integraatiovaiheesta näin ollen vähintäänkin haastavaa ja yrityskulttuuriin olisikin syytä kiinnittää erityistä huomiota. Toisinaan voi käydä jopa niin, että kahden erilaisen yrityskulttuurin yhdistäminen muodostuu niin haastavaksi, että se on syynä koko kaupan peruuntumiselle.

Yrityskulttuurien yhdistämisessä tarvitaan muutosjohtajuutta mitä suurimmassa määrin. Tarvitaan tarkkaa strategista suunnittelua siitä, minkälainen yrityskulttuuri yhdistyneeseen organisaatioon halutaan luoda ja on myös otettava huomioon jo olemassa olevat yrityskulttuurit ja niiden erityispiirteet. On huomioitava mitä hyviä elementtejä esimerkiksi ostettavassa yrityksessä on ja kuinka ne saataisiin osaksi uutta yrityskulttuuria. On myös tärkeää huomata mahdolliset alakulttuurit, jotka voivat poiketa suurestikin valtavirrasta. Kaiken kaikkiaan yrityskulttuurien todellisen luonteen havaitseminen on tärkeää, yrityskulttuuri ei välttämättä ole sitä mitä esimerkiksi työntekijä kysyttäessä sanoo sen olevan vaan sitä hiljaista tietoa, jonka mukaan toimitaan, viestitään, kohdellaan työtoveria, suhtaudutaan johtajiin jne. Täältä voit lukea 5 vinkkiä yrityskulttuurin kehittämiseen.

Me-henki uuden yrityskulttuurin luomisessa <3

Jotta yrityskulttuuri saataisiin osaksi yrityksen strategiaa ja tukemaan sitä, mielestäni sen täytyy perustua ennen kaikkea arvoihin, jotka työntekijät voivat ottaa omakseen ja johtamiseen, joka on avointa ja tukee työntekijöitä pyrkimyksissään. Esimerkiksi jos luotu yrityskulttuuri on vahvasti kilpailuun, tavoitteisiin pääsemiseen ja lukuihin nojaava on johtamisen oltava sellaista, että se ei ainoastaan aseta tavoitteita vaan tarjoaa työntekijöilleen myös työkaluja tavoitteiden saavuttamiseksi. Jotta työntekijät olisivat halukkaita luopumaan vanhasta ja avoimia uudelle yrityskulttuurille ja alkaisivat sitä noudattaa, johdon toimintapa ja haluttu yrityskulttuuri eivät voi olla ristiriidassa vaan myös johdon täytyy toteuttaa tätä kulttuuria. Yrityskulttuurin muuttaminen strategiaa vastaavaksi on hidas prosessi, joka vaatii pitkäjänteistä työtä. Täytyy myös muistaa, että kuten kaikki kulttuurit myös yrityskulttuuri muuttuu ja kehittyy esimerkiksi henkilöstömuutoksien, sidosryhmien, markkinatilanteen ym. seurauksena eikä ole koskaan ”valmis”, organisaation johdon tehtävänä on pitää haluttu kurssi myös yrityskulttuurin suhteen.

Kaiken kaikkiaan yrityskulttuuri perustuu arvoihin, joihin työntekijät haluavat sitoutua. Ilman näitä arvoja (ja niihin pohjautuvaa yrityskulttuuria) työn mielekkyys kärsii ja heikentää luovaa ja innostustunutta työilmapiiriä. Vaarana on siis osaamisen häviäminen yrityksestä työntekijöiden hakeutuessa muihin yrityksiin. Yrityskulttuuri on yritykselle kilpailuetu ja yksi tärkeä menestystekijä! Tästä voi käydä lukemassa lisää Konsultin jaarituksia otsikolla ”Yrityskulttuuri erottaa menestyvät yritykset epäonnistujista”. Asiaa!

Yrityskulttuuri on työyhteisön yhteinen sydän

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *