LOVO-hankkeessa Ammattiopisto Lappian pilotin tavoitteena on kehittää opiskelijoiden käyttöön sähköiset osaamiskansiot. Tavoitteemme pohjautuu siihen, että tänä päivänä ammatillinen koulutus on vahvasti osaamisperusteista. Kaiken oppimisen lähtökohtana on ammatissa vaadittava osaaminen. Opiskelijan osaamista verrataan tutkinnon perusteissa esitettyihin ammattitaitovaatimuksiin. Olemassa olevaa osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan ja sen perusteella katsotaan mitä vielä pitää oppia. Tästä rakentuu opiskelijan henkilökohtainen oppimispolku. Sähköiset osaamiskansiot ovat opiskelijan keino ja tapa osoittaa oppimistaan ja osaamistaan oman oppimispolun aikana.  Kansiot tulisi olla käytettävissä myös valmistumisenkin jälkeen. Meille kehittäjäopettajille jää tehtäväksi löytää vastauksia kysymyksiin mitä osoitetaan, miten osoitetaan ja minne osoitetaan.

Olemme etsimässä sähköistä ratkaisua. Vaihtoehtoja on monia: blogi, ePortfolio, word-asiakirja, jne. Sen olemme jo todenneet, että mikään yksittäinen ratkaisu ei ole kaikkien alojen opiskelijoille sopiva. Lähdemme rohkeasti kokeilemaan eri vaihtoehtoja siten, että osaamisen osoittaminen olisi opiskelijalle mahdollisimman joustavaa ja helppoa luontevana osana oppimista. Emme siis lähde ”tavoittelemaan kuuta taivaalta” vaan pyrimme löytämään välineen opettajan ja opiskelijan arkityötä helpottamaan. Sähköisten osaamiskansioiden tulisi olla parhaimmillaan oppimisen arvioinnin väline. Nyt kokeilemme joitakin vaihtoehtoja ja sen perusteella etsimme uutta tai kehitämme olemassa olevaa.

Ehkä meidän kannattaisi kysyä opiskelijoilta minkä välineen he ottaisivat luontevasti käyttöönsä. Olisiko se puhelin, joka on aina mukana joka tilanteessa vai tabletti vai ehkä kannettava tietokone. Onnistuisiko sen käyttö yhtälailla työsaleista, laboratoriosta, työpaikoilta kuin luokkatiloista ja kotoa. Halutaanko opetella uusia välineitä vain hoituisiko homma olemassa olevilla? Uskomme, että ratkaisu löytyy yhteistyöllä ja yhteistuumin opettajien ja eri alojen opiskelijoiden kanssa.  Mielenkiinnolla eteenpäin!

Leena Hanni, Ammattiopisto Lappia