Rovaniemen koulutuskuntayhtymän pilotin tavoitteena LOVO-hankkeessa on rakentaa yhteisiin aineisiin verkossa opiskeltavat kokonaisuudet siten, että opiskelijoilla olisi paikkakunnasta ja toimipisteestä (Rovaniemi, Kittilä, Sodankylä, Kemijärvi, Kolari ja Ranua) riippumatta yhdenvertaiset mahdollisuudet valita opintoja joustavasti. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää opettajien osaamisen lisäämistä sekä laadukkaita teknisiä ratkaisuja.

Toimimme Optima-verkkoympäristössä ja sen hyödyntäminen on tähän asti ollut kovin kirjavaa – opettajat ovat tuottaneet sisältöjä omaan käyttöönsä, kukin omalla tyylillään ja taidollaan. Jokaiselle opettajalle ja opiskelijaryhmälle on aiemmin tehty omat työtilat. Työtilojen määrä on ollut siten valtava. Jos/kun opiskelija on vaihtanut ryhmää tai toteutusta, on jo opiskeltujen asioiden jäljittäminen ollut hankalaa ja vaatinut tässä Optiman pääkäyttäjien panosta.

Tässä hankkeessa olemme luomassa yhteistä, kaikkien käytettävissä olevaa ympäristöä. Ensimmäiset ”mallityötilat” ovat nyt kokeilussa ja pohdinnan alla on tarjonnan rakentaminen helposti hallittavaksi, yhteistyön ja alakohtaisuuden mahdollistavaksi kokonaisuudeksi.

Rakennamme verkkoympäristöä niin, että opiskelijat toimivat toimipisteittäin samassa työtilassa. Samassa työtilassa ovat myös kaikki toimipisteen samaa ainetta opettavat opettajat. Opettajat näkevät työtilassa kaikki tehtävät ja opiskelijat, mikä tulee helpottamaan Optiman hallinnointia – opettajat voivat itse siirtää työtilassa opiskelijoita toteutuksista toisiin. Työtilassa voi muokata tehtäviä toteutuskohtaisesti ja alakohtaisesti, eikä se vaikuta muiden opiskelijoiden opintoihin. Opettajien yhteistyökin toivottavasti lisääntyy näin.

Jotta tehdyt tekniset ratkaisut tukevat opetusta ja oppimista, on opettajien verkko-osaamisen lisääminen tärkeää. Vaikka tuotamme yhteisiä opintoja, on opettajan osattava hallinnoinnin lisäksi myös alakohtaistaa opetusta ja rakentaa yksilöllisiä polkuja muuttamalla tehtäviä ja opintojakson aineistoja. Kokemukseni mukaan tehokkainta opettajien koulutus on silloin, kun se kohdistuu ajallisesti oikein ja juuri opettajan tarpeeseen. Massakoulutusten sijaan panostamme vierihoitoon eli tavoitteena on saada jokaiseen toimipisteeseen verkko-osaaja, joka voisi toimia muille innoittajana ja tukena.

Virtuaaliluokasta on jo paljon hyviä kokemuksia, kun järjestetään opetusta toiselle paikkakunnalle – erityisesti lähihoitajakoulutuksessa olemme käyttäneet iLinc-opetusta. Tämän osaamisen levittäminen hankkeen aikana toteutuu esimerkiksi niin, että pidämme kaikki projektiryhmän tapaamiset iLinc-virtuaaliluokan kautta. Jokainen toimii vuorollaan opettajana ja harjoittelee luokkatilan perustoiminnot:

  • omien tiedostojen jako
  • opiskelijoiden tiedostojen jako
  • ryhmätyöt ja ryhmätöiden ohjaus/koonti

Kokouksissa jaetaan kokemuksia siitä, mitä ovat olleet omat tehtävänantojen ”helmet” eli mikä on onnistunut erityisen hyvin, millainen tehtävänanto on motivoinut ja mikä sovellus on toiminut. Tämän lisäksi tapaamisissa tutustutaan yhdessä erilaisiin verkkosovellukseen. Näin jokainen saa kokemusta virtuaaliluokan käytöstä opetuksessa ja ideoita ja opastusta muilta. Näen vertaistuen osaamisen levittämisessä ensiarvoisen tärkeänä!

Riitta Tammenoksa, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

 

kartta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on Lapin suurin – kuuden lappilaisen kunnan yhteinen ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjä. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän jäsenkuntia ovat Kemijärven ja Rovaniemen kaupungit sekä Kittilän, Kolarin, Ranuan ja Sodankylän kunnat

Lapin ammattiopisto, Lapin matkailuopisto, Lapin urheiluopisto ja Lapin kesäyliopisto ovat Rovaniemen koulutuskuntayhtymän oppilaitoksia. Oppilaitoksilla on yhteensä 10 toimipistettä viidellä paikkakunnalla.