Hankkeen sivustoa ei enää päivitetä. Uusi sivusto www.reittimerkinnat.fi


REILA -hankkeen tavoitteena on vahvistaa maasto- ja ulkoilureittien luotettavuutta.

Tuloksia ovat

 • yhtenäiset pelastus- ja paikannusmerkinnät, jotka hyväksytään sekä alueelliseksi että kansalliseksi käytännöksi
 • ohjeistus turvallisiksi ja asiakaslähtöisiksi maastomerkinnöiksi
 • riskiperusteisen reittisuunnittelun malli
 • reittikartoitukset ja riskiperusteiset reittimerkintäsuunnitelmat kunnissa
 • tietopankki, johon on koottu tietoa reittien turvallisuuteen, merkintöihin ja toimijaverkostoon liittyen

REILA-hanketta viedään eteenpäin Lapin Pelastuslaitoksen, Metsähallituksen ja Lapin AMK/MTIn vetämänä. Yhteyshenkilöt ovat:

 • Lapin AMK/Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI), päätoteuttaja, sähköpostit etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
  • Sini Kestilä, projektipäällikkö, 040 703 0678
  • Eija Raasakka, asiantuntija, 040 709 8160
 • Lapin Pelastuslaitos, sähköposti etunimi.sukunimi@lapinpelastuslaitos.fi
  • Pekka Väliheikki, toimialuepäällikkö, 040 594 8076
 • Metsähallitus Luontopalvelut, sähköposti etunimi.sukunimi@metsa.fi
  • Erkki Ollila, asiantuntija, 040 527 0069

Lisää hankkeesta >