Ylläksen pilotoinnissa kokeiltiin REILA-hankkeessa tuotetun reittimerkintäohjeistuksen toimivuutta sekä pelastus- ja paikannusmerkin käytettävyyttä.

Pilotointikohteena oli Ylläksen alue ja erityisesti Sport Resort Ylläs. Alue oli haasteellinen johtuen useasta ylläpitäjästä, erilaisista reittimerkintä- ja viitoitustavoista ja reittien monikäytöstä ympärivuoden. Lisäksi erityishaasteen toi reittien lähtöpaikkojen löytyminen hiihtokeskuksesta.

Pilotoinnissa parannettiin lähtöpaikkojen löydettävyyttä viitoituksen avulla. Lähtöpaikat ja niiden sisällöt tehtiin ohjeistuksen mukaisesti.  Pilottialueen viitoitusta ja jatkuvaa reittimerkintää yhdenmukaistettiin. Kokeiltiin pelastus- ja paikannusmerkkiä moottorikelkkareitillä ja muilla maastokohteilla.

Pilotointia Ylläksellä organisoi Metsähallitus.

  • Erkki Ollila, asiantuntija, erkki.ollila@metsa.fi, 040 527 0069

 

Pilotoinnin toimenpiteet

Avaa kuvasta Ylläs-pilotti toimenpiteet

 

Pilotoinnin suunnitelmia

Avaa kuvasta REILA pilotointi opastesuunnitelma

Avaa kuvasta REILA pelastus- ja paikannusmerkkisuunnitelma