Skip to main content

Ylläs-pilotti

Ylläksen pilotoinnissa kokeiltiin REILA-hankkeessa tuotetun reittimerkintäohjeistuksen toimivuutta sekä pelastus- ja paikannusmerkin käytettävyyttä.

Pilotointikohteena oli Ylläksen alue ja erityisesti Sport Resort Ylläs. Alue oli haasteellinen johtuen useasta ylläpitäjästä, erilaisista reittimerkintä- ja viitoitustavoista ja reittien monikäytöstä ympärivuoden. Lisäksi erityishaasteen toi reittien lähtöpaikkojen löytyminen hiihtokeskuksesta.

Pilotoinnissa parannettiin lähtöpaikkojen löydettävyyttä viitoituksen avulla. Lähtöpaikat ja niiden sisällöt tehtiin ohjeistuksen mukaisesti.  Pilottialueen viitoitusta ja jatkuvaa reittimerkintää yhdenmukaistettiin. Kokeiltiin pelastus- ja paikannusmerkkiä moottorikelkkareitillä ja muilla maastokohteilla.

Pilotointia Ylläksellä organisoi Metsähallitus.

 • Erkki Ollila, asiantuntija, erkki.ollila@metsa.fi, 040 527 0069

 

Pilotoinnin toimenpiteet

Avaa kuvasta Ylläs-pilotti toimenpiteet

 

Pilotoinnin suunnitelmia

Avaa kuvasta REILA pilotointi opastesuunnitelma

Avaa kuvasta REILA pelastus- ja paikannusmerkkisuunnitelma

ReilaRiski – Reittien riskienhallintatyökalu

ReilaRiski on maastoreittien riskienhallintaan tehty sähköinen työkalu. Sen avulla pystyt tallentamaan sekä perustiedot reitistä että kartoittamaan reitin riskit. Tiedot syötetään reittikohtaisesti.

ReilaRiski -työkaluun syötetyt tiedot tallentuvat Lapin AMK:n ylläpitämään pilvipalveluun. Ainoastaan valtuuttamasi henkilöt pääsevät katsomaan tai muokkaamaan syöttämiäsi tietoja.

 • Linkki vie suoraan riskienhallintatyökalun aloitussivulle, jonka kautta pääset myös myöhemmin katsomaan ja muokkaamaan aiemmin tehtyjä reittejä.
 • Uudesta reitistä kirjataan aina aluksi perustiedot, jonka jälkeen pääset listaamaan riskejä.
 • Perustietoihin voit  lisätä myös muille katselu- tai muokkausvaltuuksia

Linkki reittien riskienhallintatyökaluun: ReilaRiski

Otamme mielellämme vastaan palautetta työkalusta sivuillamme olevan palautelomakkeen kautta. Voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse tai sähköpostilla: sini.kestila@lapinamk.fi, puh. 040 703 0678.

Pelastus- ja paikannusmerkki

REILA-hanke on tehnyt esityksen uudeksi liikennemerkiksi, joka on pelastus- ja paikannusmerkki.

 • Esitys tehtiin 31.5.2016 Liikenne- ja viestintäministeriölle, joka valmistelee tieliikennelain uudistusta.
 • REILAn esittämä uusi liikennemerkki on sisällytetty Tieliikennelain luonnokseen, joka avattiiin laajalle lausuntokierroksella 15.2.2017.
 • REILA keräsi palautetta luonnoksesta ja keräsi lausunnon, joka annettiin ministeriölle 13.4.2017.
 • Hallituksen esitys HE 180/2017 eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 23.11.2017
 • Tieliikennelain ensimmäinen käsittely 20.6.2018. Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 180/2017 sisältyvien 1.–14. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

LVM_Esitys pelastus- ja paikannusmerkiksi_REILA_31.5.2016

LVM tieliikennelain luonnos 15_2_2017

REILA_lausunto 13.4.2017_LVM

Pello

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


www.pello.fi

Pellon kunnan yhteyshenkilöt REILA- hankkeessa ovat:

 • Esa Kassinen, kunnaninsinööri
  p. 040 634 1900
  esa.kassinen(at)pello.fi

Lapin Pelastuslaitoksen yhteyshenkilö REILA-hankkeessa:

 • Kari Vikeväinen, palopäällikkö
  p. 0400 696 526
  kari.vikevainen(at)lapinpelastuslaitos.fi

Metsähallitus, Luontopalvelut yhteyshenkilöt REILA-hankkeessa:

 • Hely Juntunen, puistonjohtaja
  p. 0400 219 287
  hely.juntunen(at)metsa.fi
 • Olli Vainio, kenttäpäällikkö
  p. 0400 925 074
  olli.vainio(at)metsa.fi
 • Kari Koivumaa, tiimiesimies
  p. 0400 379 061
  kari.koivumaa(at)metsa.fi

REILA kokousmuistiot

Sodankylä

sodankylakartta

www.sodankyla.fi

Sodankylän kunnan yhteyshenkilöt REILA- hankkeessa ovat:

 • Matias Yliriesto, tekninen johtaja
  p. 040 774 2828
  matias.yliriesto(at)sodankyla.fi
 • Ville Mäkitalo, suunnitteluinsinööri
  p. 0400 586 621
  ville.makitalo(at)sodankyla.fi

Lapin Pelastuslaitoksen yhteyshenkilö REILA-hankkeessa:

 • Jussi Hannukari, palopäällikkö
  p. 040 765 5025
  jussi.hannukari(at)lapinpelastuslaitos.fi

Metsähallitus, Luontopalvelut yhteyshenkilöt REILA-hankkeessa:

 • Hely Juntunen, puistonjohtaja
  p. 0400 219 287
  hely.juntunen(at)metsa.fi
 • Olli Vainio, kenttäpäällikkö
  p. 0400 925 074
  olli.vainio(at)metsa.fi
 • Timo Reinvuo, puistomestari
  p. 0400 128 249
  timo.reinvuo(at)metsa.fi

REILA kokousmuistiot

 

Reitit

Reittimerkinnät

REILA Live

Internetin kautta kokoukseen osallistujat!

Laittaisitteko nimenne chattiin, jotta saadaan kaikki osallistujat osallistujalistaan mukaan. Kiitos!

LOADING...

Muistiot

Lappi-verkoston kokousmuistiot

REILA-hankkeen tulokset
Lapin AMK/MTI, Sini Kestilä esitys pdf / kokousvideo
Lapin pelastuslaitos, Pekka Väliheikki  kokousvideo
Metsähallitus, Erkki Ollila   kokousvideo

Pelastus- ja paikannusmerkki osoitejärjestelmään
MML, Paula Ahonen-Rainio esitys pdf / kokousvideo

Viranomaisnäkökulma maastoreittien turvallisuuteen
Tukes, Mervi Murtonen esitys pdf / kokousvideo

Moottorikelkkailu
Lapin moottorikelkkailijat, Markku Mettänen esitys pdf / kokousvideo
Tukes, Jaakko Leinonen esitys pdf / kokousvideo

Maastoreittien ylläpito kunnissa
Rovaniemen kaupunki, Kari Lukkarinen  kokousvideo
Sallan kunta, Vesa Haataja kokousvideo
Kolarin kunta, Johanna Koivumaa esitys pdf / kokousvideo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansallisen verkoston tapaamiset:
REILA_kansallisen verkoston tapaamiset_yhteenveto_2015-2017
Kuntakohtaiset muistiot löytyvät ao. kunnan sivulta.
Ohjausryhmän muistiot

 

Palautelomake

Nimi
Sähköposti
Palaute

Materiaaleja

REILA -julkaisu:

REILA turvallisuusasiakirja maastoreiteille

Oppaat ja suositukset:

Lainsäädäntöjä:

REILA -selvitykset:

REILA – artikkeleita