Lappi-verkoston kokousmuistiot

REILA-hankkeen tulokset
Lapin AMK/MTI, Sini Kestilä esitys pdf / kokousvideo
Lapin pelastuslaitos, Pekka Väliheikki  kokousvideo
Metsähallitus, Erkki Ollila   kokousvideo

Pelastus- ja paikannusmerkki osoitejärjestelmään
MML, Paula Ahonen-Rainio esitys pdf / kokousvideo

Viranomaisnäkökulma maastoreittien turvallisuuteen
Tukes, Mervi Murtonen esitys pdf / kokousvideo

Moottorikelkkailu
Lapin moottorikelkkailijat, Markku Mettänen esitys pdf / kokousvideo
Tukes, Jaakko Leinonen esitys pdf / kokousvideo

Maastoreittien ylläpito kunnissa
Rovaniemen kaupunki, Kari Lukkarinen  kokousvideo
Sallan kunta, Vesa Haataja kokousvideo
Kolarin kunta, Johanna Koivumaa esitys pdf / kokousvideo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansallisen verkoston tapaamiset:
REILA_kansallisen verkoston tapaamiset_yhteenveto_2015-2017
Kuntakohtaiset muistiot löytyvät ao. kunnan sivulta.
Ohjausryhmän muistiot