REILA-hanke on tehnyt esityksen uudeksi liikennemerkiksi, joka on pelastus- ja paikannusmerkki.

  • Esitys tehtiin 31.5.2016 Liikenne- ja viestintäministeriölle, joka valmistelee tieliikennelain uudistusta.
  • REILAn esittämä uusi liikennemerkki on sisällytetty Tieliikennelain luonnokseen, joka avattiiin laajalle lausuntokierroksella 15.2.2017.
  • REILA keräsi palautetta luonnoksesta ja keräsi lausunnon, joka annettiin ministeriölle 13.4.2017.
  • Hallituksen esitys HE 180/2017 eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 23.11.2017
  • Tieliikennelain ensimmäinen käsittely 20.6.2018. Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 180/2017 sisältyvien 1.–14. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

LVM_Esitys pelastus- ja paikannusmerkiksi_REILA_31.5.2016

LVM tieliikennelain luonnos 15_2_2017

REILA_lausunto 13.4.2017_LVM