Hanketoimijat

SOKU2- Sosiaalinen kuntoutus osaksi palvelujärjestlmää- hankkeen (ESR) toiminta alkoi helmikuussa 2018 jatkuen tammikuun 2020 loppuun saakka. Hanketta koordinoi päätoteuttajana Lapin ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat toimineet Meriva sr Kemissä, Pohjantähtiopiston kannatusyhdistys ry/Pohjantähti-opisto Keminmaassa, Seita-Säätiö Sodankylässä ja Lapin yliopisto Rovaniemellä.

Yhteistyösopimuksin hankekumppanikuntina ovat olleet Kemi, Keminmaa ja Sodankylä. Aktiivisina toimijakumppaneina hankepaikkakunnilla oli monia nuorten aikuisten kanssa toimivia tahoja ja yksiköitä muun muassa etsivä nuorisotyö, nuorisotoimi, sosiaalitoimi, mielenterveysasema, A-klinikka, kuntien työllisyyspalvelut, ammatilliset oppilaitokset, TE-toimistot, seurakunta, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian poliklinikka ja monet yhdistykset ja järjestöt.

Hankkeen päärahoittajana oli EU:n Euroopan sosiaalirahasto ESR ja rahoittajaviranomaisena on toiminut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY. Hanke on ollut maakunnallinen yhteistoimintahanke, jossa toimijat sijaitsevat ja toimivat Lapin eri seutukunnissa ja eri toiminta-alueilla.