LUC-aikuiskoulutuspalveluiden ensimmäinen vuosi – yhteistyön voimaa

Lapin korkeakoulukonsernin LUC-aikuiskoulutuspalveluiden ensimmäinen vuosi on takana. Nyt onkin hyvä hetki katsoa mitä Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteistyönä on aikuiskoulutuksen alueella saatu aikaan ja mitä tulevaisuudelta voidaan odottaa.

Alueen koulutustarpeista liikkeelle
LUC-aikuiskoulutuspalveluiden liikkeellelähtö tapahtui elokuussa Louella. Parikymmentä korkeakoulujen aluekehitystyön asiantuntijaa kokoontui ideoimaan uusia koulutustuotteita. Tehokkaan ja innostuneen iltapäivän tuloksena käynnistettiin puolenkymmentä uutta suunnitteluprojektia. Samalla sovittiin verkostomaisen toimintatavan käytännöistä muun muassa yritysyhteistyön ja koulutustarpeiden tunnistamisen alueilla.

Palvelumuotoilua ja liiketoimintaosaamista kehittämässä
Talven aikana toteutetuista yhteisistä koulutushankkeista esille voidaan nostaa Oulussa toteutettu Palvelumuotoilija – Muutoskoulutus. Microsoft Mobile Oy:n entisille työntekijöille ja irtisanomisuhanalaisille ICT-ammattilaisille suunnatussa koulutuksessa kehitettiin työelämässä tarvittavaa palvelumuotoilu- ja liiketoimintaosaamista. Asiakaslähtöistä tuotekehitystyötä tukevalla palvelumuotoiluosaamisella on tämän päivän työelämässä kova kysyntä. Palvelumuotoilukoulutusten vaikuttavuus työllistymisen näkökulmasta onkin ollut korkea.

Elinkeinoelämää kehitettiin myös Myyntijohtamisen valmennusohjelmassa, joka sai erinomaiset palautteet mukana olleilta yrityksiltä. Valmennusohjelmasta hioutuikin koulutustuote, jota tullaan jatkossakin tarjoamaan myyntityöstä ja sen johtamisesta kiinnostuneille yrityksille.

Vauhtiin on päästy ja jatkoa seuraa
LUC-aikuiskoulutuspalvelut ovat toteuttaneet toistakymmentä koulutushanketta ja suunnittelun alla on saman verran uusia hankkeita. Käynnistymässä on muun muassa hyvinvointialan yrittäjille suunnattu hanke, jossa keskiössä on pienten hyvinvointialan yritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on osaltaan olla tukemassa myös kuntien ja hyvinvointialan yrittäjien välistä yhteistyötä.

Kehittämistarpeet näkyväksi

Korkeakoulut panostavat vahvasti alueen koulutustarpeiden tunnistamiseen ja alueellisen yhteistyön kehittämiseen. Käynnissä on Seutukuntien osaamisstrategiat 2020 -hanke, jonka yhteydessä kartoitetaan kuntakohtaisesti elinkeinoelämän ja julkishallinnon kehittämistarpeita. Samalla tehdään näkyväksi korkeakoulujen osaamisalueita ja luodaan uusia kumppanuuksia alueen toimijoiden kanssa.

Pohja on luotu, on toiminnan vakiinnuttamisen aika
Ensimmäinen toimintavuosi on osoittanut yhteistyön voiman ja tarpeen. Korkeakoulujen välinen asiantuntijayhteistyö mahdollistaa monialaisten koulutus- ja kehittämisohjelmien rakentamisen. Tämä luo aivan uusia mahdollisuuksia vastata alueellisiin koulutus- ja kehittämistarpeisiin.

Toteutettujen koulutushankkeiden kautta LUC-aikuiskoulutuspalveluille on luotu vahva pohja. Tuleva vuosi on toiminnan vakiinnuttamisen aikaa, jolloin keskitytään palveluiden näkyväksi tekemiseen ja markkinointiin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *