Työntekijä­ymmärrys liiketoiminta­resu­rssina

Tervetuloa MUUVI – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio -hankkeen mikro-opintoihin!

Työntekijäymmärrys liiketoimintaresurssina -opinto on tarkoitettu yrittäjille ja yritysten esihenkilötehtävissä toimiville, mutta se sopii myös kaikille oman työn kehittämisestä ja positiivisesta työntekijäkokemuksesta kiinnostuneille. Opinto tarjoaa sisältöjä työntekijäymmärryksen merkityksen tunnistamiseen osana yrityksen sosiaalista vastuullisuutta sekä työkaluja positiivisen työntekijäkokemuksen kehittämiseen työntekijän työsuhteen eri vaiheissa.

Opinnon suoritettuasi tiedät mitä työntekijäymmärrys tarkoittaa ja mikä on positiivisen työntekijäkokemuksen merkitys menestyvälle liiketoiminnalle. Tunnistat työntekijäymmärryksen merkityksen osana liiketoimintastrategiaa, sosiaalista vastuullisuutta ja johtamista. Osaat huomioida sen merkityksen työntekijän sitoutumiselle ja motivaatiolle sekä tuottavuudelle.

Voit antaa palautetta mikro-opinnosta ja jopa sen yksittäisistä kohdista suoraan oppimisalustalla painamalla painiketta Palaute sivun oikeassa laidassa. Tutustu ohjeisiin.

Mikro-opintojen sisältö

Johdanto

1. Mitä työntekijäymmärrys tarkoittaa?

2. Työntekijäymmärrys osana sosiaalista vastuullisuutta

3. Työyhteisön osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen

4. Työntekijäymmärrys ennen työsuhdetta

5. Työntekijäymmärrys työsuhteen aikana – osaaminen ja työn muotoilu

6. Työntekijäymmärrys työsuhteen aikana – esihenkilötyön merkitys

7. Työntekijäymmärrys työsuhteen jälkeen

8. Miten ylläpitää ja vahvistaa positiivista työntekijäkokemusta?

Opetustapa

Itsenäisesti suoritettava verkko-opiskelu. Voit aloittaa opiskelun heti ja suorittaa opintojakson omassa tahdissa.

Suoritustapa

Opinnon suoritus tapahtuu tutustumalla annettuihin materiaaleihin ja tekemällä kuhunkin osa-alueeseen sisältyvät tehtävät. Tehtävät ovat aihepiiriin liittyviä monivalintatehtäviä sekä pohdintatehtäviä, joissa sisältöjä reflektoidaan oman yrityksen tai työpaikan toimintaan.

Arviointi

Opintoa ei arvioida numeerisella arvosanalla, vaan saat hyväksytyn suoritusmerkinnän, kun kaikki opintoon kuuluvien osioiden tehtävät on suoritettu.

Saat kirjallisen osallistumistodistuksen automaattisesti, kun olet suorittanut kaikki vaiheet.

Opintojakson materiaalit

Kaihua, H. & Kemi, J. & Tapaninen, M. & Vähäkuopus, M. 2020. Positiivinen työntekijäkokemus- Opas esimiehelle. Lapin ammattikorekakoulun julkaisuja. ss. 8-9. Siirry julkaisuun.>

Positiivinen työntekijäkokemus ennen työsuhdetta -video. Siirry Youtube -videoon.>

Agenda2030 Kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma. Siirry ohjelman sivulle.>

Blåfield, V. Vastuullisuuden pitää liittyä kaikkeen mitä yritys tekee. Podcast: Vastuullisuuden suunnannäyttäjät 7.2.2019. Elinkeinoelämän keskusliitto. (41 m 8s). Siirry podcastiin.>

Uusiautti, S. 2019. Tunnista vahvuutesi ja menesty. Kirjapaja.

Positiivinen työntekijäkokemus – Pohdintapakka esimiehelle. Siirry julkaisuun.>

Mauno, S., Minkkinen, J., & Auvinen, E. 2019. Nakertaako työn intensiivisyyden lisääntyminen työssä suoriutumista ja työn merkityksellisyyttä? Vertaileva tutkimus eri ammattialoilla. Hallinnon tutkimus, ss. 271-274 ja 282-285. Siirry julkaisuun,>

Rintala, H., Postareff, L., & Ryymin, E. 2023. Sitoudun, siis opin – Miten edistää jatkuvaa oppimista työssä? Työelämän tutkimus, 21(1), 33-57. Siirry julkaisuun.>

Kategoria

Järjestävä korkeakoulu

Lapin AMK

Laajuus

1 op = 27 h

Taso

eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen mukaisesti EQF 6

Opetuskieli

suomi

Arviointi

hyväksytty/hylätty

Hinta

ilmainen