Metsänomistajien monitavoitteinen neuvonta – tilastoja, näkökulmia ja ajatuksia neuvontatyöstä

Metsänomistajien neuvonnan perustietona on hyvä tietää, minkälainen on neuvonnan kohderyhmä eli ketä ollaan neuvomassa. Muissakin tämän sivun blogeissa on viitattu Luonnonvarankeskuksen tekemään Suomalainen metsänomistaja 2020 -tutkimukseen, jossa on selvitetty kyselytutkimuksella mm. metsänomistajarakennetta ja metsätalouden kannattavuutta. Ko. kyselytutkimus on jo sarjassaan neljäs ja tuloksia on verrattu aikaisempiin kyselytutkimuksiin. Tutkimussarja tarjoaakin hyvän vertailutaustan mm. metsänomistajien ja heidän…

Read more

Metsänomistajapalveluiden tarpeet tulevaisuudessa

Metsänomistajien tavoitteet ja tarpeet ovat moninaisia sekä erilaisia. Yhtenä tärkeimpänä tavoitteena nähdään metsän toimiminen taloudellisena turvana ja tulonlähteenä. Hieman jopa yllättäen turvaa ja tuloja korostavat tavoitteet ovat vahvistuneet metsänomistajien keskuudessa viime vuosina. (Suomalainen metsänomistaja 2020) Vaikkakin suomalaiset metsänomistajat näkevät metsän tärkeänä tulon lähteenä, niin metsää ei rinnasteta muuhun sijoitusvarallisuuteen ja sille nähdään myös muitakin merkityksiä…

Read more

Marjanpoiminta ja marjasadot osana suomalaista kulttuuria, metsäntutkimusta ja metsäneuvontaa

Marjastus on yksi suomalaisten mielipuuhista, vaikka puheet laiskistuvista suomalaisista ovatkin ikiaikaisia. Marjojen vähäistä poimimista valiteltiin jo 1800 – luvulla (Valkonen & Rantanen 2015). Puheista huolimatta edelleen noin 60% kansakunnasta – kolmisen miljoonaa suomalaista – poimii luonnonmarjoja vähintään kerran vuodessa. Marjoja poimitaan tasaisen innokkaasti kaikissa ikäluokissa, perhemuodoissa, asuinkunnissa ja ammattiryhmissä (Sievänen & Neuvonen 2011).

Read more

Kuka auttaisi monitavoitteista metsänomistajaa?

Suomalaisen perhemetsätalouden kestävyyden ja hyväksyttävyyden yksi perusta on metsänomistajien erilaisten tavoitteiden yhteensovittaminen. Satojentuhansien metsänomistajien joukossa valtaosan päätöksentekoa ohjaa useampi kuin yksi tavoite, joiden määrittely ja painoarvojen asettaminen on usein hankalaa. Kun lisäksi päätöksiä tehdään usein yhdessä ja puntaroidaan päätösten vaikutuksia myös tulevan metsänomistajasukupolven kannalta, erilaisten tavoitteiden tai jopa vaatimusten kirjo väistämättä kasvaa.

Read more

Tervetuloa tutustumaan tulevaisuuden monitavoitteiseen metsäneuvontaan!

Mitä tarpeita tulevaisuuden monitavoitteinen metsänhoito asettaa metsäneuvonnalle? Monitavoitteisen metsätalouden tulevaisuuden neuvontamenetelmät eli MetNe -hanke on suunniteltu kehittämään nykyisiä metsäneuvontakäytänteitä muuttuneen toimintaympäristön tarpeisiin. Tässä blogissa tulemme jatkossa julkaisemaan aiheeseen liittyviä asiantuntija-artikkeleita ja jakamaan tietoa uusista metsäneuvonnan menetelmistä. Ota siis blogimme seurantaan! 

Read more