Mitä tarpeita tulevaisuuden monitavoitteinen metsänhoito asettaa metsäneuvonnalle? Monitavoitteisen metsätalouden tulevaisuuden neuvontamenetelmät eli MetNe -hanke on suunniteltu kehittämään nykyisiä metsäneuvontakäytänteitä muuttuneen toimintaympäristön tarpeisiin. Tässä blogissa tulemme jatkossa julkaisemaan aiheeseen liittyviä asiantuntija-artikkeleita ja jakamaan tietoa uusista metsäneuvonnan menetelmistä. Ota siis blogimme seurantaan! 

Millaisista toimintaympäristön muutoksista on kyse?

Koronakriisin mukanaan tuomat etätapaamiset ja ihmisten ajanhallinnan haasteet luovat tarpeen entistä ymmärrettävämpien ja helppokäyttöisempien neuvontamenetelmien sekä -aineistojen kehittämiseen. Lisäksi metsänomistajien tavoitteet metsänhoidon suhteen ovat muuttuneet aiempaa monipuolisemmiksi. Tulevaisuuden metsäneuvonnassa huomioitavia näkökulmia ovat muun muassa:

  • puuntuotannon kannattavuuden maksimointi
  • hiilen sidonta
  • ekosysteemipalveluiden tuottaminen (luonnontuotteet ja virkistyskäyttö)
  • luontomatkailu
  • kulttuuripalvelut

Neuvonnan onnistumisen kannalta onkin tärkeää löytää keinoja, joiden avulla metsänomistajien metsänhoidolliset tavoitteet saadaan selville entistä paremmin.

Tulevaisuuden monitavoitteisen metsänhoidon vaikutukset metsäneuvontaan

Tulevaisuuden metsäneuvonnassa keskeistä on metsänkäsittelyn vaihtoehtojen vertailu sen vaikutuksia monipuolisesti havainnollistamalla. MetNe -hankkeessa pyrkimyksenä onkin lisätä metsänomistajien tietoa tavoitteiden yhteensovittamisesta ja perhemetsätaloudelle tärkeän ylisukupolvisen kestävyyden turvaamisesta. 

Hankkeessa kehitetään myös metsäneuvonnan tarpeisiin soveltuvia digitalisaatioon perustuvia menetelmiä, paikkatietoaineistoja sekä kuviorajat ylittävän tarkastelun mahdollistavia aineistoja ja toimintamalleja. Hankkeessa kehitettävät menetelmät ja aineistot pyritään luomaan sellaisiksi, että ne soveltuvat lähi- ja etätapaamisiin sekä metsänomistajien itsenäiseen käyttöön. Hankkeen lopputuloksena tuotetaan lisäksi tiekartta neuvonnan menetelmien uudistamiseen nykyiset ja tulevaisuuden tarpeet huomioiden.

Mikäli haluat perehtyä hankkeen suunniteltuihin toimenpiteisiin tarkemmin, löydät listätietoja osoitteesta Lapinamk.fi.

Tervetuloa mukaan matkalle kohti tulevaisuuden metsäneuvontaa!

MetNe -hankkeen päätoteuttaja on Lapin ammattikorkeakoulu. Hankkeessa mukana ovat lisäksi Luonnonvarakeskus ja Suomen metsäkeskus. Hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö.

Etusivulle