Onko tulevaisuuden työelämä tuottavuutta korostavaa työn suorittamista vai onko se ihmiselle merkityksellisten asioiden parissa työskentelyä? Vai onko se jotain näiden välistä? Muun muassa tätä pohtii Valtioneuvoston uusi raportti “Kohti jaettua ymmärrystä työn tulevaisuudesta” (2017). Raportissa käsitellään työn murrosta ja erilaisia mahdollisia muutoskulkuja. Selvää on, että teknologia ja työtehtävien automatisointi tulee muuttamaan työtä koko ajan yhä enemmän, ja paljon uutisoidaan myös tiettyjen ammattien häviämisellä kokonaan. Toisaalta työn murroksesta puhuttuessa, tarkoitetaan myös työn merkityksellisyyden muuttumista. Tulevaisuuden työtehtävät nähdään ihmisten välisenä vuorovaikutuksena ja tärkeänä työntekijän taitona nähdään mm. ongelmanratkaisutaidot ja innovatiivisuus.

Työn muutokset edellyttävät työntekijöiltä myös jatkuvaa kehittymistä ja oman osaamisen päivittämistä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että työntekijöille on luotava mahdollisuuksia ja keinoja työnsä ja osaamisensa kehittämiseen.

Yrityksissä tärkeää on panostaa siihen, että työntekijät ovat motivoituneet työstään ja voivat hyvin. Tähän vaikuttaa suuresti työntekijöiden mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä sekä se, kuinka yrityksessä panostetaan työyhteisön hyvinvointiin ja kommunikointiin. Kun työntekijät viihtyvät työssään ja kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä hyvinvoivassa työyhteisössä, se vaikuttaa positiivisesti myös asiakaspalveluun sekä yrityksen menestykseen.

Lapin ammattikorkeakoulun, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteistyönä käynnistyneen OVET-hankkeen päätavoitteena onkin työntekijöiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen yrityksissä. Kohderyhmänä ovat erityisesti kaupan ala sekä siivous- ja ravitsemisalat. Kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on löytää keinoja, kuinka esimiesten ja henkilöstön yhteistyöllä lisätääm yritysten työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön ja millaisilla työkaluilla työhyvinvointia kehitetään ja pidetään yllä. Toimenpiteillä pyritään myös vahvistamaan työntekijöiden erilaisuuden sekä monikulttuurisuuden näkemistä yrityksen voimavarana.

OVET rekrytoi kehittämistoimintaan mukaan yrityksiä Pohjois-Suomesta ja Kainuusta ja yhteydenotot yrityksiin käynnistyvät nyt huhtikuussa. Mukaan lähteville yrityksille toteutetaan ihan ensimmäiseksi alkukartoitus hyvinvointiin liittyen sekä tehdään yrityskohtainen kehittämissuunnitelma. Lisää kehittämistoimenpiteistä löydät blogin Toimenpiteet-sivustolta.

Lisätietoja toiminnasta antaa hankkeen projektipäällikkö Kirsi Saloniemi, kirsi.saloniemi(at)lapinamk.fi, p. 050 314 6486. Yhteystiedot sivulta löydät tiedot koko hankehenkilöstöstä.