Miksi yrityksen kannattaa panostaa henkilöstön työhyvinvointiin? Vastaus on oikeastaan aika yksinkertainen. Kun henkilöstö voi hyvin, se myös työskentelee paremmin ja positiivinen kierre on valmis. Kun henkilöstö pitää työstään ja työpaikastaan, sillä on selkeä vaikutus myös yrityksen tuottavuuteen.

Marko Kesti ja Sara Purhonen nostavat esiin tärkeitä seikkoja, joihin panostetaan myös OVET-hankkeessa. Henkilöstön työhyvinvointiin panostaminen ei tarkoita vain työpahoinvoinnin poistamista. Parhaita tapoja kehittää työhyvinvointia onkin kuunnella työntekijöitä sekä antaa heille mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä. Virkistypäivät tai liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen ei vielä riitä, mikäli itse työn tekemistä ei koeta positiiviseksi ja kannustavaksi. Kun henkilöstö voi hyvin, sairauspoissaolot vähenevät ja myös henkilöstön pysyvyys paranee! Eli ei mitenkään turha juttu tuo työhyvinvointiin panostaminen!

Muita julkaistuja artikkeleita aiheesta:
Työhyvinvointi ihan oikeasti tuloksellisuuden tueksi?
Peliteoria avuksi tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen
Työelämän laadusta kansantalouden kilpailuetu

Lisäksi lisätietoa löytyy mm. Työterveyslaitoksen sivuilta

OVET-hanke rekrytoi mukaan kehittämistoimintaan yrityksiä kaupan alalta sekä siivous- ja ravitsemisaloilta Pohjois-Suomen ja Kainuun alueelta. Lähtisikö yrityksesi mukaan! Ota yhteyttä: Kirsi Saloniemi, p. 050 314 6486, kirsi.saloniemi(at)lapinamk.fi