Esa Jauhola, Lapin ammattikorkeakoulu

Pienille yrityksille on usein yhteistä se, että yrittäjät tekevät pitkää päivää pitääkseen yrityksen toiminnassa ja kannattavana. Työntekijöiden palkat, sosiaalikulut, vuokrat ja monet muut kulut pitää kattaa ja kassasta löytyä tarpeeksi kassavaroja niiden maksamiseen. Hyvin usein yrittäjä joutuu tekemään pitkää päivää saadakseen toiminnan sujumaan tehokkaasti ja joustavasti sekä saadakseen asiakaspalvelun sujumaan jouhevasti.

Lapin ja Kajaanin AMK:n sekä Lapin yliopiston OVET-hankkeessa on mukana mikroyrityksiä kaupan, ravitsemuksen ja siivoustoiminnan alalta, ja sen tavoitteena on suorituskyvyn ja tuottavuuden lisääminen edistämällä yrittäjän ja työntekijöiden hyvinvointia. Yrityksissä hyvinvointiin kiinnitetään huomiota hyvin erilaisilla tavoilla, mutta jo alkukartoituksissa nousi esille sen merkitys jaksamisen, työilmapiirin ja asiakkaiden kohtaamisen kannalta.

Hyvinvointi tarkoittaa parempaa suorituskykyä niin töissä kuin henkilökohtaisessa elämässäkin, ja sitä voi edistää vain ennaltaehkäisevällä ajattelulla. Pienillä elämäntapojen parannuksilla voi saada aikaan suuria muutoksia. Vuonna 2016 edesmenneen lääkärin ja hyvinvointivalmentajan Aki Hintsan filosofian mukaan hyvinvointi rakentuu kuudesta osa-alueesta ja sen keskiöstä – ihmisen identiteetistä, ytimestä. Suorituskyky on itse asiassa vain tasapainon ja hyvinvoinnin sivutuote.

Hintsa on tehnyt paljon yhteistyötä menestyneiden urheilijoiden ja yritysjohtajien kanssa. Keskeistä on erityisesti, että elämä on kokonaisvaltaisesti tasapainossa ja tasapaino tukee urheilua ja työntekoa. Malli kiteytyy kuuteen osa-alueeseen, jotka ovat yleinen terveys, biomekaniikka, fyysinen aktiivisuus, ravinto, lepo ja henkinen energia. Lähestymistavaksi kiteytyi, että yksittäisten osa-alueiden sijasta kuntoon laitetaan koko elämä. Malli soveltuu hyvin paitsi urheilijoille ja yritysjohtajille, myös yrittäjille ja heidän työntekijöilleen, itse asiassa jokaiselle, joka haluaa edistää hyvinvointiaan ja laittaa elämänsä paremmalle tolalle.

Hintsan opit ovat yksinkertaisia ja järkeenkäypiä. Keskeistä on huolellisten tilanneanalyysien tekeminen sekä tilanteisiin sopivien pienten muutosten tekeminen vähän kerrallaan sekä pyrkiminen pysyviin muutoksiin. Tärkeää on lisäksi kokonaisvaltaisuus, valmennettavien elämäntilanteisiin sovellettavat oivallukset sekä oman motivaation herättäminen.

OVET-hankkeessa tehtyjen alkukartoitusten mukaan tyypillisiä yrittäjien hyvinvointiin liittyviä ongelmia ovat pitkät työpäivät ja siitä johtuvat unen vähäinen määrä ja liikkuminen sekä vaikeudet ylläpitää tärkeitä sosiaalisia suhteita. Myös terveellisten ruokailutottumusten ylläpitäminen on haasteellista.

OVET-hanke on itse asiassa yrittäjille myös esimieskoulutusta ja työntekijöille valmennusta siihen, miten olla hyvä alainen ja työntekijä. Hankkeen esimieskoulutuksissa ja seuraavissa blogeissa nousevat esille edellä mainittujen hyvinvointiin liittyvien asioiden lisäksi monet johtamiseen liittyvät teemat kuten motivointi, delegointi, ajankäytön hallinta, työkulttuuri, yhdessä oppiminen sekä ravinnon, yöunen ja liikunnan merkitys.

Lähde:
Saari O, Hintsa A (2015). Voittamisen anatomia. WSOY.