Outi Törmänen, Lapin ammattikorkeakoulu

Suomen itsenäisyyden juhlavuosi alkaa kääntyä kohti joulua ja ensimmäiset tuntemukset talvestakin on jo saatu. OVET -hanke etenee ja hankkeen toimenpiteitä on käynnissä eri puolilla Pohjois-Suomea ja Kainuuta ja lisää käynnistyy vastaamaan yritysten tarpeiden mukaisiin kehittämiskohteisiin. Ensimmäinen yritysten yhteinen esimiestyöpaja on pidetty hankkeessa tähän mennessä mukana olevien yrittäjien kesken. Työpaja järjestettiin samanaikaisesti kolmella paikkakunnalla Kajaanissa, Kemissä ja Rovaniemellä 22.11.2017. Kestoltaan puolen päivän mittaiseen työpajaan osallistui kaupan alan sekä siivous- ja ravitsemisalojen yrittäjiä eli kaikki hankkeessa mukana olevat alat olivat hienosti edustettuina.

Haluamme tarjota OVET -hankkeessa työkaluja yritysten työhyvinvoinnin kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Samat työkalut eivät varmasti sovi jokaisen yrityksen tarpeisiin, joten työpajoissa autamme tunnistamaan ja työstämään kehittämiskohteita yhdessä ja käytännönläheisesti. Esimiestyöpajan Innosta osallistumaan! -teema sai yrittäjät saapumaan tilaisuuteen, jonka starttasi käyntiin monipuolisen koulutus- ja työkokemustaustan omaava Mikko Korhonen Kajaanista. Luennoitsija kuvaili ja rinnasti hyvin konkreettisin esimerkein yrittäjyyden ja urheilumaailman. Työyhteisöä voidaan verrata osin urheilujoukkueeseen. Molemmille on yhteistä, että toiminta yhdessä tähtää aina johonkin tavoitteeseen, jonka saavuttamisessa on jokaisella yksilöllä rooli ja merkitys osana yhteisöä. Erilaisten persoonien ja heidän toiveiden ja odotusten yhteensovittaminen on haasteellista niin urheilujoukkueiden kuin yritysten työyhteisöjen arjessa. Korhosen innostava luento-osuus välitettiin Skype-yhteydellä Kemiin ja Rovaniemelle. Nykytekniikka toimi erinomaisesti ja etäyhteyksiä on tarkoitus hyödyntää myös jatkossa asiantuntijatiedon jakamisessa eri paikkakuntien kesken.

Esimiestyöpajan sisältö, menetelmät ja aikataulu oli suunniteltu siten, että kaikki tapahtui samanaikaisesti kaikkien osallistujien kesken. Varsinaisessa työpajavaiheessa vetäjät ohjasivat paikkakunnittain työskentelyä. Menetelmänä käytettiin sekä pienryhmätyöskentelyä kirjallisine tuotoksineen että keskustelua yhdessä teemoista. Osallistujat pääsivät jakamaan kokemuksiaan ja ajatuksiaan yritysten arjesta, muun muassa työntekijöiden osallisuudesta, osallistumisesta työhyvinvoinnin kehittämiseen ja osaamisen kehittämisestä. Teemat keskusteluttivat vilkkaasti ja tavoitteidemme mukaisesti virittivät ajatuksia myös yrityskohtaisiin kehittämiskohteisiin. Yrittäjät koostivat materiaalia myös yrityskohtaisesti kotiin vietäväksi ja edelleen työstettäväksi. Työpajan loppupuolella tuotoksia ja antia tarkasteltiin sekä hieman liikuttiinkin hyvinvoivasti yhdessä etäyhteyksiä hyödyntäen jälleen kaikkien kolmen paikkakunnan kesken.

Osallistujilta saimme työpajan lomassa ja päätteeksi suullista palautetta välittömistä tunnelmista ja koetusta. Palaute oli todella myönteistä ja hyvää. Osallistujat kertoivat, että käsitellyt aiheet olivat merkityksellisiä ja odotettuja. Osallistujat kokivat saavansa voimaa keskusteluista toisten yrittäjien kesken ja käsiteltävät asiat koettiin yhdessä tärkeiksi ja yrittäjien näkökulmista yhdistäviksi eri alojenkin kesken. Keräämme osallistujilta myös sähköisesti kirjalliset palautteet, joiden annin toivomme hyödyntävän seuraavien työpajojen tarkennetuissa suunnitelmissa. Hankkeen toimijoina olemme erittäin iloisia, että osallistujat kertoivat ehdottomasti osallistuvan jatkotoimintaan niin seuraavissa esimiestyöpajoissa kuin yrityskohtaisissa kehittämistehtävissä. Seuraava esimiestyöpaja järjestetään ensi vuoden alkupuolella helmikuun alussa. Pidetään yhteyttä ja huolehditaan hyvinvoinnista yhdessä. Yhteishengessä on voimaa!

Luettavaa kaikille, joita kiinnostaa työntekijälähtöisen organisaatiokulttuurin ja työhyvinvoinnin kehittäminen. Taipale, T. & Janhonen, M. Johtotähti. Työntekijälähtöisen kulttuurinluotsaajan opas. Työterveyslaitos, Helsinki.