Matkailun Turvallisuustyökalut -sivusto on tehty Lapin liiton EAKR-rahoitteisessa hankkeessa “Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä – turvallisuusnormisto ja verkoston pysyvyys 2012 – 2015”.

Sisällön tekijät:

Lapin ammattikorkeakoulusta Päivi Hanni-Vaara, Pekka Iivari, Heidi Kaihua, Vesa Koivumaa, Aleksi Latvala, Eija Raasakka (hankkeen projektipäällikkö), Mirva Tapaninen ja Teija Tekoniemi-Selkälä sekä Rovaniemen kaupungin terveystarkastaja Jaakko Leinonen.

Tekninen toteutus ja käytettävyys:

Lapin ammattikorkeakoulusta Marko Mehtälä, Sakari Rousu ja Kaija-Liisa Ryynänen. Sivuston ulkoista ilmettä on kehitetty yhteistyössä Mainostoimisto Focus Flow Oy:n kanssa.

Hankkeen ohjausryhmä:

Päivi Alanne-Kunnari, Rikosuhripäivystys (pj); Johan Edelheim, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti; Rami Korhonen, Lapin Safarit Oy; Seppo Lehto, Lapin AVI; Satu Luiro, Lapin liitto ja Kari Tiermas, Rovaniemen kaupunki sekä rahoittajan edustajana Satu Kantola, Lapin liitto.

Lisäksi suunnitteluun ja toteutukseen ovat merkittävästi osallistuneet lappilaiset matkailuyritykset, matkailukeskusten yhteistyöorganisaatiot, järjestöt sekä kuntien ja valtion viranomaiset eri puolilla Lappia järjestetyissä työpajoissa, joihin on osallistunut yhteensä 210 henkilöä 108 organisaatiosta.

Arvokasta palautetta ja sisällön sparrausta olemme saaneet Matkailu- ja ravintola-alan liitto MaRa ry:ltä, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilta, Sisäministeriön sisäisen turvallisuuden sihteeristöltä, Työ- ja elinkeinoministeriön työelämä- ja markkinaosastolta, Yritysturvallisuuden kansalliselta yhteistyöryhmältä, Matkailun kansalliselta laaturyhmältä ja Visit Finlandilta.

Kiitämme lämpimästi kaikkia lukuisiin työpajoihin, kyselyihin ja yritys- ja toimijahaastatteluihin osallistuneita henkilöitä ja heidän taustayhteisöjään.