Riskienhallinta – keskeinen osa turvallisuusjohtamista

Avaa Riskienhallintatyökalu

Riskienhallinnalla pyritään ennaltaehkäisemään henkilöön, ympäristöön ja tuotantoon kohdistuvat vaaratekijät.
Riskien arvioinnissa ja hallinnassa:

  • Tunnistetaan, mitä vaaroja toimintaan liittyy, missä tilanteissa vaaroja voi esiintyä ja millaisia tapaturmia tai onnettomuuksia toiminnassa voi tapahtua.
  • Mietitään toimenpiteitä vaarojen poistamiseksi, riskien pienentämiseksi sekä tapaturmien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi.
  • Varaudutaan poikkeustilanteisiin ja luodaan valmius toimia mahdollisissa onnettomuustilanteissa.

Monet lait edellyttävät riskienhallintaa. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on selvitettävä työstä aiheutuvat vaaratekijät. Mikäli vaaratekijöitä ei voi poistaa, on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle. Lisäksi Kuluttajaturvallisuuslain mukaan toiminnanharjoittajan on arvioitava kuluttajapalveluun liittyvät riskit. Työturvallisuuslain ja kuluttajaturvallisuuslain edellyttämä riskien arviointi voidaan tehdä samanaikaisesti, jolloin säästät aikaa ja vaivaa. Tällöin riskien arviointi ja turvallisuusasiakirja yhdistyvät luontevasti samaksi dokumentiksi. Päivitä riskinarviointi aina kun palveluissa tapahtuu oleellisia muutoksia. Tarkista kerran vuodessa, että riskinarviointi pitää edelleen paikkaansa.

Omavalvontatyökalu – kokonaisturvallisuuden hallintaa ja arviointia

Avaa Omavalvontatyökalu

Omavalvontatyökalussa yhdistyvät sivustolla sovellettujen lainsäädäntöjen velvollisuudet ja vaatimukset. Työkalun avulla arvioit toimintaasi viranomaisen vaatimuksiin peilaten kolmeportaisella asteikolla:

  • Ensimmäinen porras ei täytä lain vaatimuksia ja sinulla on vielä kehitettävää turvallisuuden osalla
  • Toinen porras täyttää lain vaatimuksen, mutta sen on vain minimi ja usein asiat kannattaa viedä vielä pidemmälle
  • Kolmannella portaalla olet tehnyt asiat ”paremmin” kuin lainsäädäntö vaatii ja turvallisuus on luonnollinen osa yrityksesi päivittäistä toimintaa

Arviointi alkaa kaikkia toimialoja yleisesti koskevista asioista, edeten enemmän toimialakohtaisiin vaatimuksiin, jotka voit jättää arvioimatta, mikäli eivät toimintaasi koske. Tarkoituksena on tietenkin tehdä realistinen arvio oman toiminnan tasosta ja lopputuloksen perusteella lähteä kehittämään toimintaa

Täytä, tallenna ja tulosta sekä liitä omaan turvallisuus dokumentointiin!