Ohjelmapalveluissa on tärkeää hahmottaa toimintaympäristö haasteineen, muut toimijat ja varautua erilaisiin muuttuviin tilanteisiin. Kokonaisuuden hahmottamiseksi ohjelmapalveluiden turvallisuuskartalle on kerätty ohjelmapalveluiden toteuttamisen kannalta keskeisiä turvallisuus- ”hotspotteja.” Hotspotit antavat käytännönläheisiä vinkkejä toiminnan suunnitteluun, riskien arviointiin sekä päivittäiseen toimintaan.

1. Sääolosuhteet

 • Valitseva sää vaikuttaa olennaisesti ohjelman toteutukseen.
 • Miten äkillinen sään muutos vaikuttaa toimintaan?
 • Onko olemassa “Plan B”?
 • Huomioitava näkyvyys, valaistus, lumitilanne, jäätilanne ja tuuli
 • Päivällä turvallinen toiminta voi illan pimeällä olla yllättävänkin vaarallista.
 • Ulkomaalainen asiakas tuskin ymmärtää pakkasen purevuutta,kun viima käy kasvoille.

2. Tunturi ja erämaa

 • Tuntureilla sää vaihtelee erittäin nopeasti. Myös lumivyöryn vaara on otettava huomioon: lisätietoja ilmatieteen laitokselta
 • Lisäavun tulo erämaahan kestää ja oppaan varustus ja oma valmius toimia korostuu entisestään.

3. Autiotupa, majoittuminen

 • Maastossa yövyttäessä, tuvan tai majoituspaikan osoite ja koordinaatit täytyy olla määritelty.
 • Tupa-ja hätäohjeistus ovat selkeästi esillä seinällä.
 • Yöpymisen turvallisuus tulee varmistaa säännöllisesti esim. tulisijat, rakenteet.
 • Majoituksen varustukseen kuuluu soveltuva alkusammutuskalusto sekä palovaroitin

4. Kota, nuotiopaikka

 • Onko taukopaikka vain yrityksenne käytössä? Silloin siitä ei välttämättä ole tietoa yleisissä kartoissa tai pelastusviranomaisella.
 • Lisäavun hälyttämistä varten ovat esillä paikan osoitetiedot ja koordinaatit.
 • Rakenteiden kunto on tarkastettava säännöllisesti.

5. Metsää

 • GSM verkon kuuluvuus voi vaihdella paljonkin reiteillä ja etenkin erämaassa kadota kokonaan.
 • SIM kortin poistamalla puhelin hakee voimakkaimman signaalin ja hätäpuhelun soittaminen on mahdollista.

6. Safaritalo ja piha-alue

 • Safaritalon pihalla liikkuu samanaikaisesti paljon ihmisiä ja kulkuneuvoja, pihan täytyy olla tilava ja opasteiden kunnossa. Hiekoitus ja valaistus ovat tärkeitä ja osa esteettömyyttä.
 • Sisätiloissa puetaan asiakkaat ja varmistetaan riittävä varustus. Ohjelman sisältö käydään huolellisesti läpi. Varmistetaan asiakkaan ymmärrys turvallisuusasioista suullisena ja kirjallisena.

7. Huskysafari

 • Lähtö- ja paluupaikan tulee olla tarpeeksi suuri ja turvallinen- huomioidaan valaistus, ympäristön puut ja kannot.
 • Kuvalliset opastaulut ovat selkeästi näkyvillä.
 • Asiakasryhmien ohjeistus ja toiminta
 • Reittien suunnittelu ja turvallisuus, huomioidaan muut kulkijat
 • Teiden ylitys ja liikennejärjestelyt, omat, yhteiset ja risteävät reitit.
 • Koirien ja kalustonturvallisuus, miten eläimet reagoivat muihin liikkujiin?

8. Reitit

 • Turvallisuus huomioidaan jo reittejä suunnitellessa, turhat vaaranpaikat pyritään välttämään vaihtoehtoisen reitin kautta.
 • Onko kukaan tietoinen reitistä /reittisuunnitelmasta kellonaikoineen. Oman firman porukka ainakin.
 • Tietääkö viranomainen yrityksen omista reiteistä?
 • Reittien varrelle merkitään myös pelastuspisteitä, eli paikkoja, joihin apu pääsee mahdollisimman helposti ja nopeasti. Nämä paikat merkitään reittikarttaan koordinaatein.

9. Järvi, vesistö, pilkkipaikka

 • Miten alkutalvesta varmistutaan, että jää kantaa?
 • Entä kuka päättää keväällä milloin jäälle ei enää mennä asiakkaiden kanssa?
 • Huomioi säänvaihtelun vaikutus jäätilanteeseen talven aikana, ei pelkästään alku- ja lopputalvi
 • Kesällä on huomioitava veneen oikeat turvallisuusvarusteet sekä muut vesillä ja rannoilla liikkujat.

10. Lähtö-, paluu- ja taukopaikat

 • Lähtö-, paluu- ja taukopaikat on usein reitin riskialtteimpia kohtia ja siellä on kuvalliset ohjetaulut.
 • Liikkeellelähtö ja ajaminen käydään käytännössä läpi ennen lähtöä.
 • Tilaa on oltava runsaasti eikä läheisyydessä saa olla välittömiä vaaranpaikkoja.

11. Porosafarit

 • Lähtö- ja paluupaikan tulee olla tarpeeksi suuri ja turvallinen- huomioidaan valaistus, ympäristön puut ja kannot.
 • Kuvalliset opastaulut ovat selkeästi näkyvillä.
 • Asiakasryhmien ohjeistus ja toiminta
 • Reittien suunnittelu ja turvallisuus, huomioidaan muut kulkijat
 • Teiden ylitys ja liikennejärjestelyt, omat, yhteiset ja risteävät reitit.
 • Porojen ja kalustonturvallisuus, miten eläimet reagoivat muihin liikkujiin?

12. Taajama

 • Reittien kulkiessa taajamassa tulee muut liikkujat ottaa huomioon.
 • Taajamassa huomioitava erityisesti teiden ylitykset ja muut risteykset

13. Omatoiminen liikkuja

 • Omatoimista välineiden vuokraajaa on syytä informoida mm. välineiden ja turvavarusteiden käytöstä, reiteistä ja kartoista, päivän säästä sekä avun soittamisesta hätätilanteissa.
 • Allekirjoitettava dokumentti välinevuokrasta ja annetusta ohjeistuksesta voi olla tarpeen.
 • Miten varmistutaan asiakkaan pärjääminen omillaan?
 • Milloin hän palaa ja miten saa yhteyden jos ei palaa ajallaan?

14. Norjan tai Ruotsin raja

 • Oppaiden kielitaito ja hätäpuhelun soittaminen.
 • Missä lähin apu siellä ulkomailla?

15. Tiet

 • Kuljetuksissa huomioitava teiden kunto ja kesto, kun on paljon liikennettä.
 • Ennakoivasti yhteys tien ylläpitäjään ja lisätään esimerkiksi  hiekoitusta!