Ravintolapalveluiden turvallisuuspanoraamaan on kerätty  olennaisimpia turvallisuusseikkoja, joihin toiminnassa tulisi kiinnittää huomiota. Niin sanotut ”hotspotit” saattavat olla joko toimintaa turvaavaa kiinteää turvallisuustekniikkaa tai henkilökunnan toimintaan liittyviä asioita. Tästä saat vinkkejä mm. riskienhallintaan sekä henkilökunnan perehdytykseen, vaikkapa turvallisuuskävelyn muodossa.

Ravintola hot spotit

 • Ravintolasalissa kulkemisen tulee olla sujuvaa ja esteetöntä.
 • Kynttilät on sijoitettava paloturvalliseen paikkaan.
 • Palo-ovet on pidettävä suljettuina tai niiden on oltava automaattisesti sulkeutuvia.
 • Vihreä poistumisopaste opastaa lähimmän varauloskäynnin.
 • Sammuttimen tulee olla saatavilla ja se on merkitty selkeästi.
 • Lattia saattaa varsinkin talvisin olla liukas. Näkyville on syytä laittaa varoitus liukkaudesta sekä asentaa tuulikaappiin lumen poistavia mattoja.
 • Kylmä/lämpötiskin lämpötilan tarkistukset.

Narikassa on järjestyksenvalvoja ja ensiapuvälineet sekä sammutin. Järjestyksenvalvojalla on valmius puuttua monenlaisiin tilanteisiin kuten poistaa häiriköivä asiakas ravintolasta.

Keittiö

 • Oikeanlainen sammutin eli vaahto- tai hiilidioksidisammutin. Ei jauhesammutinta.
 • Sammutuspeite rasvapalojen varalle.
 • Kaasujen sulut merkitty ja kulku niille esteetön.
 • Vanhojen paisto öljyjen asianmukainen säilytys.
 • Koneiden ja laitteiden turvallisuus ja perehdytys.
 • Keittiön omavalvontasuunnitelma.

Henkilökunnan tilat ja varastot, joihin asiakkaalla ei ole pääsyä.

 • Ensiapuvälineet ja defibrillaattori löytyvät henkilökunnan tiloista ja kaikki tietävät niiden sijainnin ja käytön.
 • Henkilökunnan tiloista löytyy kaikki ravintolan tarvittava turvallisuusdokumentaatio:
 • pelastussuunnitelma
 • elintarviketoiminnan ja anniskelun omavalvontasuunnitelmat

Lastauslaiturit ja jätehuolto

 • Lastauslaituri on usein ilkivallan kohteena, sivullisten pääsy sinne tulee estää.
 • Lastauslaiturilla tai rakennuksen läheisyydessä ei saa säilyttää ylimääräistä ja/tai palavaa materiaalia. Pahvit pahvinkeräykseen jne.
 • Kulku lastauslaiturille on lukittu.
 • Ovessa on summeri tavarantoimittajia varten.
 • Tupakointi lastauslaiturilla on kielletty.
 • Sammuttimen tulee olla saatavilla eikä esimerkiksi rullakoiden takana.
 • Sammutin pitää merkitä selkeästi.