Ohjelmapalveluissa sovelletut lait, luvat ja ilmoitukset

Tästä pääset tutustumaan lakeihin ja niiden asettamiin vaatimuksiin, jotka säätelevät ohjelmapalvelutoimintaa.

Ohjelmapalveluiden turvallisuuskartta

Täältä löydät turvallisuudessa huomioitavia asioita ohjelmapalveluyrityksissä.

Työkalut

Riskienhallinta- ja omavalvontatyökalun avulla voidaan kehittää ja seurata palvelujen laatua. Tavoitteena on varmistaa henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuus.