Turvallisuuspanoraama

Ravintolapalveluiden turvallisuuspanoraamaan on kerätty  olennaisimpia turvallisuusseikkoja, joihin toiminnassa tulisi kiinnittää huomiota. Niin sanotut ”hotspotit” saattavat olla joko toimintaa turvaavaa kiinteää turvallisuustekniikkaa tai henkilökunnan...

Työkalut

Riskienhallinta – keskeinen osa turvallisuusjohtamista Avaa Riskienhallintatyökalu Riskienhallinnalla pyritään ennaltaehkäisemään henkilöön, ympäristöön ja tuotantoon kohdistuvat vaaratekijät. Riskien arvioinnissa ja hallinnassa: Tunnistetaan, mitä vaaroja...