OOOZAdesign – voimakoruja intuition vahvistamiseen

Usein ihmettelen, mitä kaikkea sana oooza tarkoittaakaan minulle, ja mitä haluan kertoa
sillä muille. Minulle OOOZAdesign ei ole vain tuotemerkki. Se on keino tuoda maailmaan
kaipaamiani asioita, ja tämän kautta luoda hyvinvointia lisääviä verkkoja. Oooza on minulle
voimautumiskeino, ja toivon, että se olisi sitä myös heille, joita muotokieli ja kertomukset
koskettavat.

Ooozan syntyyn on vaikuttanut omiin juuriin tutustuminen ja esiäitien elämänarvoihin
herääminen. Siihen on vaikuttanut myös sirpaleinen olo, joka on pakottanut etsimään
jotain muuta. Apuna löytöretkelläni ovat olleet sekä unet ja kertomukset Karjalan
isomummostani että mielikuvitus, joka on nostanut minut suosta. Jollain tavalla nämä asiat
kiteytyvät ooozan ympärille. Kehittämäni oooza-termi on monimerkityksellinen ja siitä
löytyy jatkuvasti uusia puolia. Sanalla oooza viittaan ajatukseen onnesta, joka syntyy
yhteydestä intuitioon. Tällainen onnellisuus syntyy osallisuuden ja merkityksellisyyden
kokemuksista.

Oooza-sana pohjautuu Karjalan kielen onnea ja osaa tarkoittavaan sanaan oza, jonka
suomalais-ugrilainen kantasana on oca, ja jonka sukulaissana on pohjoissaamen oassi.
Ihmisen osa eli onni on nähty sekä kohtalonomaisena että vaikutuksenalaisena asiana. Siksi
oooza-sana tuntuukin hyvältä kuvaamaan onnellisuutta, joka perustuu osallisuuteen.
Oooza-sanan kaksi muuta O:ta tulevat sanoista orgaaninen ja ornamentaalinen. Orgaaninen
viittaa luontoon, maahan ja juurevuuteen. Ornamentaalisuus puolestaan viittaa flow’hun,
piilotajuntaan ja virtaavuuteen.

Oooza on oikeastaan onnea, joka syntyy osallisuudesta juurevaan virtaukseen, intuitioon.
Taustalla ovat kansanperinteemme kertomukset ja tapa nähdä onnen liittyvän luontoon.
Ihmisen luonto tunnetaan haltijasieluna, ihmisen hyvinvoinnin lähteenä. On koettu, että
ihminen voi rituaalien kautta vaikuttaa luontoonsa ja täten onneensa. Esimerkiksi loitsuilla
voidaan vahvistaa luonnetta, ja vahvan luonnon koetaan tuovan onnea. Sama ajatus piilee
myös onnenkoruissa, voimakoruissa. Ne voidaan kokea visuaalisina loitsuina, peileinä
omalle luonnolle ja sisäisille voimille.

Korujen luomisen tarve syntyy siis minussa syvällä. Se kietoutuu minun elämääni ja auttaa
minua oppimaan jotain oleellista maailmasta. OOOZAdesign mahdollistaa luomisen ja
ihmisten kohtaamisen. Ideat muuttuvat todellisiksi muodoiksi sekä koivuvanerin ja
lasihelmien että niobium- ja poronnahkaosien kautta. Materiaalit tuntuvat maagisilta, sillä
ne toistavat värejä niin moniulotteisesti. Taika piilee pienissä asioissa, kuten koivun
silkkimäisessä valonhehkussa ja lasihelmien luonnonpintoja jäljittelevässä
värikimmellyksessä.

Muodoista syntyy esimerkiksi onnenlintuja ja onnenkompasseja, muotoja, joissa moni
näkee hieman eri asioita. Mielikuvituslintukorussa on lintujen lisäksi nähty mm.
lohikäärmeitä, oravia, merihevosia ja muumihahmoja. Itselle se edustaa useimmiten
kukkilintua, Karjalan pyhää lintua, joskus pohjoista onnenlintua Kuukkelia. Onnenkompassi
on nähty mm. jumalattarena, päärynänä, kitarana ja kuutar-hahmona. Tausta-ajatuksena
Onnenkompassi-mallille on harmoninen virtaus: välkkyvien helmien energia ja sen liike
tasapainoisen nelijakoisen kuvion kautta. Koen Onnenkompassi-korun myös kompassina,
joka ohjaa kuuntelemaan esiäitiään ja navigoimaan sisäisessä metsässään.

Tervetuloa OOOZAdesignin matkaan 🙂

Minna Kovero
https://www.instagram.com/ooozadesign/
https://www.facebook.com/ooozadesign/

Kuvat: Minna Kovero, kuva Minnasta: Maija Tavastila