Tag: Lapin yliopisto

Matkailupalvelujen tutkimuksellinen kehittäminen hankkeiden tukemana

Hankkeessamme on koko kevään ja alkukesän ajan suunniteltu Lapista käsin -täydennyskoulutusohjelmaa, joka alkaa syksyllä 2019. Suunnitelmamme perusta on se, että kurssit integroituvat toisiinsa osallistujia konkreettisesti hyödyttäen siten, että osallistujat saavat tukea oman matkailutuotteen tai -palvelun kehittämiseen. Tuotteita ja -palveluja tullaan myös demonstroimaan ja arvioimaan koulutuksen aikana. Lapin yliopiston asiantuntijat ja tutkijat tukevat tätä tuotteistamista ja …

Jatka lukemista