HYÖDYLLISTÄ TIETOA

 

Tällä sivulla jaamme erilaisia linkkejä, julkaisuja ja tieteellisiä artikkeleita, eli tietoa, joka saattaisi kiinnostaa lukijaamme. Otamme vastaan myös ehdotuksia julkaisuista ja linkeistä!

 


 

Tuotteistamisen ja markkinoinnin avuksi

 

Creating Creative Tourism Toolkit, 2018 (DASTA, Creative Tourism Network ja Perfect Link Consulting Group). Tämä uusi työkirja on rakennettu avuksi käsityöläisille, taiteilijoille ja kaikkien luovien alojen yrityksille / henkilöille. Työkirjan tavoitteena on parantaa yhteisöpohjaisen matkailun laatua, lisätä paikallista ylpeyttä ja kulttuuriperinnön säilömistä.

Matkailun tuotekehittäjän käsikirja, 2010 (García-Rosell, Kylänen, Pitkänen, Tekoniemi-Selkälä, Vanhala). Käsikirja on rakennettu auttamaan pieniä yrityksiä parantamaan tuotekehitystä ja toteuttamaan sitä kestävästi, ennakoivasti, verkostoituen ja profiloituen.

Modernit humanistit -työkirja, 2014 (Visit Finland). Työkirjan tarkoituksena on selvittää millaisia modernit humanistit matkailijana ja auttaa yrittäjää kohdentamaan palveluitaan juuri tälle kohderyhmälle.

Työkaluja toimijoiden käyttöön, 2013 (Culture Finland). Erilaisia työkaluja kulttuurimatkailupalveluiden tekijöille ja tuottajille.

 


 

Inspiraation lähteitä

 

Land of National parks – kestävän matkailun opas, 2018 (Träskelin, Louekari, Oikarinen-Mäenpää, Tervo-Kankare). Tämä opas antaa yrittäjälle hyvää tietoa kestävän matkailun suunnitelman tekemiseen. Opas sisältää myös esimerkkejä, joita lukija voi soveltaa omaan yritykseensä.

Ympäristötaidetta Lapin matkailuun, 2018 (Jokela, Huhmarniemi, Haataja, Issakainen). Julkaisu kertoo monipuolisista mahdollisuuksista taiteen ja matkailun yhdistämiseen Lapin alueella. Ympäristötaidetta tulisi laajentaa monipuolisemmin matkailualalla.

Matkailututkimuksen avainkäsitteet, 2018 (Edelheim, Ilola). Teos antaa raamit matkailun tutkimukseen sekä antaa tutkijoille yhteiset käsitteet. Nämä auttavat ymmärtämään matkailua monipuolisemmin ja luo myös yhteistä ymmärystä.

 


 

Mielenkiintoisia verkkosivuja

 

Taitojärjestö.  Kohtaamisia käsitöiden kanssa.

Doerz – New way of travelling. Elämyksiä ja kokemuksia ja paikallisten kanssa puuhaamista.

Metsähallitus – kestävän matkailun periaatteet.

 


 

Tieteellisempää luettavaa

 

Härkönen, E., Huhmarniemi, M. & Jokela, T. (2018). Crafting Sustainability: Handcraft in Contemporary Art and Cultural Sustainability in the Finnish Lapland. Sustainability, 10(6). https://www.mdpi.com/2071-1050/10/6/1907

Prince, S. (2017). Craft-art in the Danish countryside: reconciling a lifestyle, livelihood and artistic career through rural tourism. Journal of Tourism and Cultural Change, 15(4), 339-358.

Schilar, H. & Keskitalo, E.C. (2018). Ethnic boundaries and boundary-making in handicrafts: Examples from northern Norway, Sweden and Finland. Acta Borealia, 35, 29–48.