TÄYDENNYSKOULUTUSOHJELMA

Lapista käsin

Täydennyskoulutusohjelma käsityöyrittäjille 2019-2021, 15op

 

Lapista käsin -täydennyskoulutusohjelmassa saat valmiuksia käsityötuotteiden ja -palvelujen tuottamiseen matkailusektorille, pääset verkostoitumaan muiden Lapissa toimivien käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden kanssa sekä kehittämään pitkäjänteisesti omaa käsityömatkailutuotettasi tai -palveluasi. Koulutusohjelmassa asiantuntijoina toimivat Lapin yliopiston kouluttajat ja ohjaajat sekä luovan alan ja matkailualan kokemusasiantuntijat. Hyödynnämme täydennyskoulutusohjelman teemoissa myös muita alansa huippuasiantuntijoita.

Koulutusohjelman opetusmenetelmät ovat monimuotoisia, innovatiivisia ja osallistujien ammattitaitoa ja yrityksiä kehittäviä. Oppimistehtävät räätälöidään osallistujien omiin lähtökohtiin sopiviksi henkilökohtaisissa tavoitekeskusteluissa. Koulutusohjelma toteutetaan joustavasti usealla eri paikkakunnalla Lapissa ja osallistujille mahdollistetaan myös etäosallistuminen.

Täydennyskoulutusohjelma on osallistujille ilmainen.

Hanke on päättynyt 30.6.2021. Mikäli haluat lisätietoja hankkeesta ja täydennyskoulutusohjelmastamme, ota yhteyttä Piia Kilpimaa ja/tai Outi Kugapi etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi.

 

Koulutusohjelman sisältö

Koulutusohjelma rakentuu kahdeksasta opintojaksosta, joiden sisältöjen kautta koulutukseen osallistujat kehittävät omia tuotteitaan, palveluitaan ja osaamistaan siten, että ne palvelevat myös matkailualaa.

Klikkaa tästä itsesi täydennyskoulutusohjelman tarkempiin sisältöihin.

Koulutuksen sisällöt toteutetaan joustavasti ja opiskelijalähtöisesti eri puolilla Lappia. Osallistuminen on mahdollista etäyhteydellä. Koulutusohjelman opetusmenetelmät ovat monimuotoisia, innovatiivisia ja osallistujien ammattitaitoa ja yrityksiä kehittäviä. Oppimistehtävät räätälöidään opiskelijoiden lähtökohtiin sopiviksi henkilökohtaisissa tavoitekeskusteluissa. Tämä edesauttaa opiskelijaa saamaan konkreettisen hyödyn opinnoista sekä tukee opiskelijan yritystä ja sen kehittämistä matkailun näkökulmasta. Jokaisesta teemasta kuullaan myös yritysasiantuntijoita, jotka ovat kehittäneet omaa yritystään erityisesti kulloinkin käsiteltävänä olevan teeman näkökulmasta.

 

Kenelle

Koulutus on suunnattu lappilaisille käsityön tekijöille, muotoilijoille ja taiteilijoille, jotka voivat olla kouluttautuneita tai itseoppineita käsityön tekijöitä, muotoilijoita tai taiteilijoita, ja joita kiinnostaa oman toiminnan laajentaminen matkailualalle. Koulutukseen voivat osallistua myös korkeakouluopiskelijat ja käsityöalan järjestötoimijat sekä muut sidosryhmien edustajat, jotka kokevat hyötyvänsä täydennyskoulutuksesta ja osaamisen lisäämisestä käsityömatkailualalla. Koulutukseen voivat osallistua yrittäjät, yrittäjäksi aikovat ja he, jotka pyrkivät työllistymään käsityö- tai matkailuyritysten työntekijöiksi.

Haku täydennyskoulutukseen on päättynyt 26.8.2019. Kaikille hakijoille on ilmoitettu henkilökohtaisesti syyskuun alkupuolella, jolloin sovimme myös henkilökohtaisen tapaamisen HOPSin suunnitteluun valittujen opiskelijoiden kanssa.

 

 

Pidätämme oikeudet aikataulu- ja sisältömuutoksiin.