Täydennyskoulutusohjelman sisältö

 

Koulutusohjelma rakentuu kahdeksasta opintojaksosta, joiden sisältöjen kautta koulutukseen osallistujat kehittävät omia tuotteitaan, palveluitaan ja osaamistaan siten, että ne palvelevat myös matkailualaa.

15 opintopisteen kokonaisuuteen sisältyvät seuraavat opintojaksot:

Tavoitekeskustelut ja henkilökohtaisen opintopolun (HOPS) suunnittelu, 1op
Ajankohta: Syyskuu 2019, keskustelut jatkuvat koko koulutusohjelman ajan.

Lapista käsin -aloitusseminaari, 1op
Ajankohta: 5.-6.10.2019 (la-su) / Pyhä.

Tarinalla, hyvällä tuotteella ja erottuvalla brändillä käsityömatkailun kärkeen, 2op
Ajankohta: 14.11.2019 luennot +työpaja tarinallistamisesta, Tornio, Peräpohjolan opisto. (verkkomahdollisuus). Torstai 23.1. luennot +työpaja tuotteistamisesta, Rovaniemi, Lapin yliopisto. Tarinallistamistyöpaja lisäksi Inarissa Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tiloissa torstai 13.2.2020.

Kyllähän mie teen ja myyn, mutta mihin hintaan? Käsityömatkailutuotteen alihankinta, hinnoittelu ja rahoitus, 3op
Ajankohta: 25.-26.4.2020 Levi

Mulla on huipputuote mutta tiäksie siitä mittään? Käsityömatkailutuotteen markkinointi ja myynti, 3op
Ajankohta: 15.5.2020 Rovaniemi

Kohti konkretiaa -testaustyöpaja, 2op

Oman matkailupalvelun/-tuotteen kehittämisprojekti, 3op
Ajankohta: Koko koulutuksen ajan.

Lapista käsin -hankkeen päätösseminaari, opintopisteet sisältyvät oman matkailupalvelun/tuotteen kehittämisprojektiin
Ajankohta: Loka-marraskuu 2020 (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)

 

Lisätietoja sisällöistä saat laittamalla sähköpostia Piia Kilpimaalle ja/tai Outi Kugapille etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi

 

Edellä kuvattujen kurssien lisäksi koulutukseen kuuluu myös opintomatka ns. valinnaisina opintoina yhdessä valittuun kohteeseen joko Suomessa tai lähialueella.

Koulutuksen sisällöt toteutetaan joustavasti ja opiskelijalähtöisesti eri puolilla Lappia. Osallistuminen on mahdollista etäyhteydellä. Koulutusohjelman opetusmenetelmät ovat monimuotoisia, innovatiivisia ja osallistujien ammattitaitoa ja yrityksiä kehittäviä. Oppimistehtävät räätälöidään opiskelijoiden lähtökohtiin sopiviksi henkilökohtaisissa tavoitekeskusteluissa. Tämä edesauttaa opiskelijaa saamaan konkreettisen hyödyn opinnoista sekä tukee opiskelijan yritystä ja sen kehittämistä matkailun näkökulmasta. Jokaisesta teemasta kuullaan myös yritysasiantuntijoita, jotka ovat kehittäneet omaa yritystään erityisesti kulloinkin käsiteltävänä olevan teeman näkökulmasta.

 

Pidätämme oikeudet aikataulu- ja sisältömuutoksiin.