Tehtävät

Tehtävä 1

Hyvinvointiteknologia (ml. liikuntateknologia ja hoitoteknologia) maailmalla (RYHMÄNÄ JULKAISETTE YHTEENSÄ 6 BLOGIA)

 1. Etsi oman mielenkiinnon mukaan kirjoituksia/ohjelmia maailmalta. Yrittäkää löytää tieteellisiä artikkeleita ja väitöskirjoja some ja populaarimedian (lehtijutut, tv-ohjelmat, podcastit, ym.) juttujen lisäksi. Kirjoita lyhyt blogi, missä kerrot lyhyesti tuotteesta/applikaatiosta/palvelusta JA analysoi kriittisesti tuotteen/applikaation/palvelun hyödynnettävyyttä/toimivuutta (omasta näkökulmasta tai kirjallisuutta hyödyntäen). Jos juttu on esim. viitannut tieteellisen artikkeliin, tarkista mitä on mahdollisesti jätetty kertomatta somessa/populaarisessa mediassa (muista linkittää alkuperäiset lähteet teidän blogiinne!!!).
 2. Löytäkää hyvinvointiteknologian firma tai asiantuntija. Suunnittele ja toteuta joko opintokäynti tai haastattelu. Kirjoita käynnistä/haastattelusta lyhyt blogi (vaihtoehtona: tehkää lyhyt esim. n 5 min video). Lähestymistapa vapaa!

*Jotta blogi pysyy aktiivisena, koittakaa julkaista 2 blogia kesäkuussa, 2 heinäkuussa ja 2 elokuun alussa (kaikki blogit mielellään ennen 19.8.2018!!).

 


Tehtävä 2

Liikuntateknologian/hoitoteknologian applikaation/palvelun/laitteen arviointi (JOKAINEN RYHMÄLÄINEN KIRJOITTAA YHDEN BLOGIN). Etsi oman mielenkiinnon mukaan yksi liikunta-, hoito-, hyvinvointiteknologian applikaatio/palvelu/laite. Jos on mahdollista, käytä kyseistä applikaatiota, palvelua tai laitetta ainakin viikon verran. Kirjoita applikaatiosta/laitteesta blogipostaus. Tavalliset sykemittarit, verenpainemittarit, lämpömittarit ym. EIVÄT sovellu tähän tehtävään. Yrittäkää löytää jotain uutta/erilaista!

Pohdi seuraavia asioita blogissanne:

 1. Teoriatausta – Miksi ja millä perusteella applikaatio/palvelu/laite toimii (Käytä lähteitä! . näitä kannattaa lisätä blogiin linkkinä!)
 2. Liikuntateknologia liikuttajana – yritä ajatella kyseistä applikaatiota/palvelua/laitetta valmennus/liikuntaohjaus/personal trainer/asiakas näkökulmasta – onko se oikeasti hyödyllistä/tärkeää?
 3. Applikaation / palvelun / laitteen arviointi (Voitte halutessa käyttää UTAUT malli teknologian hyväksynnästä kts. esim. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/41388/Taru%20Holm.pdf?sequ). Arvioinnin pitäisi sisältää vähintään hyödyt ja mahdolliset haitat/haasteet!

*Tämä blogi  heinäkuun loppuun mennessä.

 


Tehtävä 3 (”loppuraportti”)

VIDEOPRESENTAATIO (JOKAINEN RYHMÄ ESITTÄÄ YHDEN VIDEON):

Tehkää videoesitys esim. omassa työssä/elämässä käytetystä tai uudesta liikunta-, hoito- tai hyvinvointiin liittyvästä teknologiasta. Kerro esim. teknologian hyödyistä ja haitoista/haasteista, tulevaisuudesta ja toiveistanne.

Esityksen pituus: 3-5 minuuttia

Mitä on syytä ottaa huomioon videossa?
1) Mikä? Kuka? Miten? Miksi? Milloin?
Prosessi: mihin prosessiin laite liittyy ja miten?

2) Mikä laitteessa toimii? Mitä pitäisi kehitetään? mm. lainauksia käyttäjiltä, näytetään laitteen toimintaa jne.

Tee hyvä käsikirjoitus videoprojektistasi
Mitä kuvaat ja miksi?
Mikä on jokaisen videopätkän tavoite?
Miten koukutat katsojan?
Tuleeko ajatus tarpeeksi ymmärrettävästi esille?
Voitko kuvakulmalla korostaa jotain tiettyä asiaa videossasi?
Tunnetilat -> miten vedota katsojan tunteisiin (kuvakulmat, äänet…)
Leikittele ja ole rohkea!

Esimerkki käsikirjoituksesta:

*Esitykset julkaistava blogisivuilla 19.8.2018 mennessä, jotta kaikki ehtivät katsoa niitä ja kommentoida ennen seminaaria 27-28.8.2018.

 


Tehtävä 4 (arviointi)

Itsearviointi: Itsearviointia voidaan tarkastella oman osaamisen kehittämisen ja reflektoinnin näkökulmasta. Kirjoita n. 1 sivu omasta oppimisesta/aktiivisuudesta:

 • Kuinka koet onnistuneesi opintojaksolla ja omassa ryhmässä?
 • Miten kuvailisit omaa työskentelyäsi ja aktiivisuuttasi opintojaksolla?
 • Millainen on ollut oma osuutesi ryhmän työskentelyn onnistumisessa?
 • Mitä asioita olet kokenut opintojaksolla itsellesi merkityksellesi ja mistä opit?
 • Mitä oppimistehtävät ja i-linkki tapaamiset ovat antaneet sinulle itsellesi sinun oppimista ajatellen?
 • Onko pedagogiset menetelmät ollut mielestäsi oppimisen kannalta relevantteja?
 • Mitä olisit tehnyt toisin?
 • Olisitko tarvinnut enemmän opettajan/ohjaan roolia?
 • Minkä arvosanan antaisit itsellesi 0-5? Vertaa osaamistasi kriteereihin ja lyhyt perustelu.

Ryhmäarviointi: Vertaisarviointi on arviointimenetelmä, jossa ammatillisesti samanvertaiset opiskelijat arvioivat vertaisensa työtä, yhteisesti sovittujen kriteereiden mukaan. arviointi on ammatillista, ohjauksellista ja rehellistä. Vertaisarviointi antaa mahdollisuuden niin kollegiaalisen palautteen antamiselle kuin vastaanottamiselle, jossa opiskelijat auttavat itseään ja toinen toisiaan oppimisen tavoitteiden saavuttamisessa. Kuinka koet onnistuneesi opintojaksolla ja omassa ryhmässä? Vertaisarvioinnin kautta opiskelijat tutustuvat muiden töihin syvällisemmin kuin muutoin Vertaisarvioinnista on hyötyä opiskelijoille myös tulevaisuudessa, koska työelämässä odotetaan erilaisia ryhmätyöskentelyvalmiuksia esim. projektipalavereissa. Kirjoita n. 1 sivu:

 • Miten kuvailisit opiskelijakollegasi työskentelyä ja aktiivisuutta opintojaksolla?
 • Millainen on ollut kollegasi osuus ryhmän työskentelyn onnistumisessa?
 • Mitkä ovat kollegasi vahvuudet. Perustele. (Mitä he tekivät hyvin ja miksi)
 • Heikkoudet. Perustelu.
 • Ehdotukset. Perustele.

*Arvioinnit palautetaan moodleen 31.8.2018 mennessä.

LINKKI TÄHÄN 


Osaamisen tueksi:

Jokainen ryhmä käy lukemassa toisten blogeja ja kommentoimassa seuraavanlaisesti:

Ryhmä 1 seuraa 2,3; ryhmä 2 seuraa 3,4; ryhmä 3 seuraa 4,5; ryhmä 4 seuraa 5,6; ryhmä 5 seuraa 6,7; ryhmä 6 seuraa 7,1; ryhmä 7 seuraa 1,2

Mielenkiinnon mukaan voitte vierailla myös muissa ryhmissä ja saada uusia vaikutteita ja kommentoida.