Nykykäsityöstä keskustellaan Arktisen taiteen huippukokouksessa

Käsityö on yksi kulttuurin peruspilareista, jonka avulla kulttuuriperintö siirtyy, jatkuu ja uudistuu sukupolvilta uusille, perheiltä naapureille ja kulttuurista toiseen. Lisäksi käsityö on perinteinen elinkeino, joka saa uusia muotoja ja toimintatapoja nyky-yhteiskunnassa. Tällaisista näkökulmista käsityötä tarkastellaan Arktisen taiteen huippukokouksessa Rovaniemellä ensi kesäkuussa 3.-5.6.2019.

Huippukokouksen keskeisiä aiheita ovat muun muassa kestävä kehitys sekä luovien alojen, elinkeinoelämän ja aluekehittämisen yhteistyö. Tavoitteena on saada kulttuurin ja taiteen näkökulmaa vahvemmin osaksi koko arktisen alueen tulevaisuuskeskustelua. Kokouksessa tehdään näkyväksi ja tunnetuksi taiteen ja kulttuurin merkitystä arktisten alueiden elinvoimaisuudelle ja kestävälle kehitykselle. Alkuperäiskansojen taide- ja kulttuuripolitiikka sekä alkuperäiskansojen ja muiden pohjoisten kansojen kulttuurinen vuorovaikutus on yksi tärkeistä aiheista. Käsityö on näiden keskustelujen ytimessä. Siihen liittyy muun muassa kysymykset käsityön paikallisuudesta ja alkuperäisyydestä mutta myös käsityön mahdollisuudet aluekehityksessä, kuten käsityömatkailun edistämisessä.

Huippukokouksen otsikossa arktinen taide tarkoittaa taidetta ja kulttuuria, joka heijastaa, jatkaa ja uusintaa arktisten alueiden kulttuuriperintöä. Arktinen taide viittaa nykytaiteen lisäksi perinne- ja taidekäsityöhön sekä esimerkiksi mediatuotantoihin, jotka kuvaavat arktista kulttuuria sisältäpäin. Arktisen taiteen käsite on kulttuuripoliittinen. Sen avulla kohdennetaan keskusteltu pohjoisten alueiden taiteen ja kulttuurin erityispiirteisiin ja edistetään kestävää kehitystä.

Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee käsityöteemaisen paneelikeskustelun järjestämistä huippukokouksessa. Sen taustalla on Pohjoismaisen kulttuurirahaston mittava tuki kädentaitoihin liittyvään taiteeseen ja kulttuurin HANDMADE-teemaisilla projektiavustuksilla vuosina 2016–2018. Tavoitteena on ollut tukea ja tuoda esiin käsin tehtyä taidetta.

Ann Majbritt Eriksen, Neljän vuodenajan transformaatio, 2016, Interwoven-näyttely.

Lapin yliopisto on saanut kaksi avustusta tästä Handmade-teemasta näyttelyprojekteihin, joissa nostetaan esiin käsityöperinteeseen perustuvaa nykytaidetta ja -muotoilua. Ensimmäisen näyttely Interwoven  oli esillä Rovaniemellä tiedekunnan gallerioissa ja Galleria Napassa sekä Reykjavikissa Pohjoismaisessa talossa vuonna 2017.

Rakel Blomsterberg, Welcome to La La Land, 2017, Interwoven-näyttely. Kuvassa Ann Majbritt Eriksen ja Rakel Blomsterberg.

 

Toinen näyttely tulee esiin Valo Galleriaan Arktikumiin kesäksi 2019. Se avataan Arktisen taiteen huippukokouksen osana. Huippukokouksen seminaarissa myös esitellään Handmade-rahoituksella toteutettuja projekteja pohjoisessa, verkostoidutaan ja suunnitellaan pohjoismaisen ja arktisen yhteistyön jatkoa.

 

Taiteen tohtori Maria Huhmarniemi, Lapista käsin -hankkeen asiantuntija

 

Ps. Hankehenkilökuntamme on saanut kunnian olla mukana Summitissa, joten tulemme ammentamaan sieltä varmasti paljon lisätietoa täydennyskoulutukseemme!