Olemme ILA-tutkimusryhmä. ILA on lyhenne Yhteiselosta Antroposeenin aikakaudella (Intra-Living in the Anthropocene), pohjaten feministiteoreetikko Karen Baradin käsitteeseen “intra-action” ja sen käsitteelliseen kehitystyöhön, jota tutkimushankkeesamme harjoitamme. Olemme monitieteinen tutkimusryhmä, akateeminen perhe ja yhteisö, joka hyödyntää feministisiä teorioita ja metodologisia innovaatioita tutkiaksemme kriittisesti Antroposeenin aikakautta. Teemme tutkimustamme Suomen Lapissa, Lapin yliopistossa.

 

        

Kuvassa lähikuva haavanoksasta ja haavankeltajäkälän (Xanthoria parietina) kasvustosta / Joonas Vola

Meneillään olevaa tutkimushankettamme, Monilajinen vieraanvaraisuus rahoittaa Suomen Akatemia ajalla 2023-2028 (Profi7). Hankkeessa kehitämme monilajisia näkökulmia ja tarkastelemme miten ihmiset ja ei-inhimilliset toimijat toivottavat toisensa tervetulleiksi ja pitävät huolta toisistaan. Tutkimuksemme tarkoituksena on herätellä uteliaisuutta ja tarkkaavaisuutta eri tapoihin tietää ja toimia esimerkiksi matkailun kontekstissa.

Empiirinen työmme keskittyy Suomen Lapin metsiin, erityisesti Pyhä-Luoston kansallispuistoon. Kehitämme metodologista lähestymistapaa, jota kutsumme osallistavaksi enemmän-kuin-inhimilliseksi etnografiaksi. Se kutsuu esiin kollektiivisen tietämisen, sekä oppimisen, mahdollisuuksia luonnon kanssa.

Tutkimushankkeellamme pyrimme tuottamaan yhteiskunnallisia kontribuutioita teoretisoimalla, käsitteellistämällä ja empiirisesti illustroimalla lähimatkailua ekologisesti kestävänä matkailun muotona. Luomme uusia matkailun narratiiveja, jotka perustuvat ihmisten ja kaikkien maapallomme olentojen yhteisen huolenpidon mahdollisuuksiin.

Matkailuyrityksille, yrittäjille ja matkailuorganisaatioiden ja maakuntien päätöksentekijöille hanke tarjoaa käsitteellisiä työkaluja ja käytännön esimerkkejä lähimatkailusta. Tämä voi auttaa heitä tunnistamaan lähimatkailun arvon ja luomaan innovatiivisia, paikallisia matkailupalveluita.