Olemme ILA-tutkimusryhmä. ILA on lyhenne Yhteiselosta Antroposeenin aikakaudella (Intra-Living in the Anthropocene), pohjaten feministiteoreetikko Karen Baradin käsitteeseen “intra-action” ja sen käsitteelliseen kehitystyöhön, jota tutkimushankkeesamme harjoitamme. Olemme monitieteinen tutkimusryhmä, akateeminen perhe ja yhteisö, joka hyödyntää feministisiä teorioita ja metodologisia innovaatioita tutkiaksemme kriittisesti Antroposeenin aikakautta. Teemme tutkimustamme Suomen Lapissa, Lapin yliopistossa.

 

        

Kuvassa lähikuva haavanoksasta ja haavankeltajäkälän (Xanthoria parietina) kasvustosta / Joonas Vola

Meneillään olevaa tutkimushankettamme, Matkailua lähelle – uusmaterialistinen näkökulmarahoittaa Suomen Akatemia ajalla 1.9.2019-31.8.2023. Hankkeessa tarkastelemme lähimatkailun mahdollisuuksia pohjoisessa, tarjoten arvokkaan vaihtoehdon massaturismille, korostaen paikallisia matkakohteita, lyhyitä välimatkoja ja vähähiilisiä matkustustapoja.

Empiirinen työmme keskittyy Suomen Lapin metsiin, erityisesti Pyhä-Luoston kansallispuistoon. Kehitämme metodologista lähestymistapaa, jota kutsumme osallistavaksi enemmän-kuin-inhimilliseksi etnografiaksi. Se kutsuu esiin kollektiivisen tietämisen, sekä oppimisen, mahdollisuuksia luonnon kanssa.

Tutkimushankkeellamme pyrimme tuottamaan yhteiskunnallisia kontribuutioita teoretisoimalla, käsitteellistämällä ja empiirisesti illustroimalla lähimatkailua ekologisesti kestävänä matkailun muotona. Luomme uusia matkailun narratiiveja, jotka perustuvat ihmisten ja kaikkien maapallomme olentojen yhteisen huolenpidon mahdollisuuksiin.

Matkailuyrityksille, yrittäjille ja matkailuorganisaatioiden ja maakuntien päätöksentekijöille hanke tarjoaa käsitteellisiä työkaluja ja käytännön esimerkkejä lähimatkailusta. Tämä voi auttaa heitä tunnistamaan lähimatkailun arvon ja luomaan innovatiivisia, paikallisia matkailupalveluita.