Arctic Arts Summit – taidetta ja matkailua sulassa sovussa

Kesäkuun alussa Rovaniemellä vietettiin Arctic Arts Summit -tapahtumaa, joka kokosi noin 400 aiheesta innostunutta kansainvälistä vierasta seuraamaan mielenkiintoisia puheenvuoroja, osallistumaan paneelikeskusteluihin, taidenäyttelyiden avajaisiin, illallisiin sekä työpajoihin ja totta kai nauttimaan Rovaniemen ihanasta alkukesästä.

Hildá Länsman ja Tuomas Norvio esiintyivät toisen päivän avauksena

Kuten Maria Huhmarniemi totesi edellisessä blogitekstissään, myös Summitissa korostettiin kielen merkitystä taiteessa, matkailussa ja kulttuurissa. Esimerkiksi Gunvor Guttorm Sámi Allaskuvlasta otti esille käsitteen ”sustainability”, joka voidaan kielestä ja käännöksestä riippuen ymmärtää hiukan eri tavalla. Näitä asioita pohtimalla pääsee hyvin jäljille käsitteen eri konsepteista sekä asioiden laajuudesta. Samaten Anniina Turunen Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta puhui kielen merkityksestä käsitöissä. Hänen mukaansa esimerkiksi saamenkäsitöitä on helpompi opettaa saameksi kuin suomeksi, koska suomen kieltä käytettäessä sanoista katoaa tärkeitä merkityksiä ja sisäänkirjoitettuja sääntöjä – käännökset eivät aina pidä kaikkea sisällään. Svein Aarnold totesi myös, että duodji tulisi ymmärtää ennemminkin verbinä kuin subjektiivina, koska duodji on koko ajan liikkeessä.

 

Esityksiä kuunnellessa oli hyvä huomata kuinka tiiviisti taiteet ja matkailu liittyvät toisiinsa. Melkein jokainen puheenvuoro sisälsi jonkinlaisen huomion matkailun vaikutuksista taiteisiin. Taiteen avulla voidaan tuoda esille tärkeitä asioita esimerkiksi omasta kulttuurista, jotka muuten saattaisivat jäädä huomiotta. Ehkä tulevaisuudessa taiteen avulla voisi vaikuttaa esimerkiksi poliittiseen päätöksentekoon vielä suuremmassa mittakaavassa.

Ahkerana neulojana (myös Summitissa Outilla oli neule mukana) oli ihana kuunnella Gunvor Guttormin puhetta siitä, kuinka neulominen on hänellekin tapa rentoutua. Yhdessä neulominen on myös tapa vaihtaa kokemuksia, jutella muiden kanssa tai sitten ihan vain rentoutua muiden samalla tavalla kokevien kanssa. Vaikka neulominen onkin usein yksinäistä puuhaa, luo se samalla yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kuinka useasti keskutelu viriääkään eri tilanteissa pelkästään sen perusteella, että näet toisen neulovan jossain tilaisuudessa? Käsityöt ovatkin hyvä pohja keskustelun avaukselle!

Tapahtumassa pääsimme verkostoitumaan sekä saimme lisää pontta oman hankkeemme toteutukseen, taiteiden ja matkailun ihanan moniulotteiseen liittoon. Kaikenkaikkiaan tapahtuma oli inspiroiva kokonaisuus, josta riittää muisteltavaa pitkäksi aikaa. Kiitoksia kaikille järjestäjille!

 

Outi ja Laura

Vastaa

Your email address will not be published.