MH kv oppimispäiväkirja
Uusi eOppimispalvelut.fi Blogs -sivusto

kesäkuu, 2019Archive for

Bridge projektin loppuviikot

lauantai, 1 kesäkuun, 2019

Viimeiset viikot kuluivat pääosin bridgen loppurutistuksen kanssa. Ongelmia pääsi myös esiintymään. Toteutimme Ellan kanssa powerpoint esityksen valmiiksi loppuesitystä varten. Ilmoitimme muille tiimiläisille, että he käyvät läpi esityksen ja jos tulee mieleen jotain lisättävää/korjattavaa niin kertovat siitö meille. Yksin tiimin päätti kuitenkin ilmoitaa että on tehnyt kokonaan uuden esityksen… Neuvottelun jälkeen hän öoppujen lopuksi hän suostui pysymään meidän tehdyssä esityksessä. Opin bridge projektin ainakin sen, että tiimityöskentely on joskus todella turhauttavaa.

Toteutimme bridgessä toimeksiantajalle Facebook profiilin ja loimme hänelle oppaan markkinointiin siellä sekä Googlessa. Facebook näyttää tältä.

 

Oppaaseen lisäsimme esimerkin markkinoinnin vuosikellosta ja tarkemman kuvauksen. Siitä Marko voi katsoa erilaisia teemoja markkinointia varten. Vuosikello näyttää tältä:

 

 

 

Kokonaisuutena Bridge projekti oli todella opettavainen kokemus. Harvoin pääsee opinnoissa tekemään yhteistyötä ulkomaalaisen koulun kanssa. Sain arvokasta kokemusta työskentelystä kulttuurierojen vaikuttaessa. Kuten mainitsin aikaisemmin blogissa, mielellään tapaamisia kasvotusten olisi ollut enemmän. Luonnollisesti budjetti rajoitti tätä.

Vierailu Stora Ensolla

lauantai, 1 kesäkuun, 2019

Pääsimme vierailemaan 14.5 Stora Enson tehtaalla Kemissä. Tämä oli todella uniikki kokemus, sillä normaalisti ulkopuolisena ei tälläisiin paikkoihin ole pääsyä. Oli mielenkiintoista kuulla kun viestintäpäälliikö ja asiakkuuspäällikkö kertoivat työstään ja yrityksestä. Erityisesti asiakkuuspäällikön työ vaikutti mielenkiintoiselta, mutta samalla myös haastavalta. Eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kanssa kommunikointi tuo paljon haasteita ja pitää pystyä sopeutumaan tilanteeseen.

Vierailimme myös PK-3 rakennuksessa, jossa pääsimme tutustumaan paperikoneen massiivisuuteen ja sitä valvovien työntekijöiden työhön. Voin vain kuvitella kuinka paljon teknologiaa vaaditaan sellaisen järjestelmän ylläpitoon.

Viikko 18

lauantai, 1 kesäkuun, 2019

Meillä oli vapun takia verkossa videoluento katsottavissa digitaalisen markkinoinnin työkaluista. Minulla oli aikaisempaa tietämystä jonkin verran Google Ad:sta ja Facebook mainonnasta. Uutena minulle tuli Landen ja Canva. Landenin avulla pysyt helposti luomaan tyylikkään verkkosivun tai laskeutumissivun. Sen käyttö on tehty helpoksi ja pystyt helposti generoimaan sivut automaattisella järjestelmällä kun vastaat kysymyksiin. Halutessasi voit muokata tulosta.

Canva auttaaa luomaan kaikenlaista visuaalista sisältöä. Saat helposti luotua sillä grafiikka vaikkapa facebookiin.

Viikko 17

lauantai, 1 kesäkuun, 2019

Tutustuimme CRM eli customer relationship managementin maailmaan. Tämä oli terminä minulle uusi. Olin tietoinen, että yrityksillä on käytössä jonkinlaisia järjestelmiä, joilla ylläpidetään tietoa asiakkaista. Luento kuitenkin toi minulle esille kuinka edistyksellisiä nämä järjestelmät saattavat olla. Niiden avulla on helppo kerätä dataa asiakkaista ja tämän avulla asiakkaiden segmentointikin on helpompaa. Tietoturvasta kiinnostuneena itseäni tietenkin hieman huolestuttaa kuinka paljon dataa meistä kerätään ja mitä tapahtuu jos se päätyy vääriin käsiin.

Teimme myös paritehtävän, jossa pääsimme etsimään tietoa enemmän asiaan liittyen. Opin tuntemaan erilaisia CRM-palvelun tarjoajia ja kuinka niitä voidaan hyödyntää myynnissä.

Viikko 16

lauantai, 1 kesäkuun, 2019

Jatkoimme myyntikoulun videot loppuun. Minulle jäi mieleen prosessi kohta erityisesti. Siinä puhuttiin kuinka tärkeätä on esittaa asiakkaalle yksityiskohtaisesti mitä seuraavaksi tapahtuu, jos asiakas suostuu ostamaan. Eli visuaalisia keinoja käyttäen varmistetaan se, että asiakkaalle ei voi olla enää kysymyksiä jatkotoimenpiteistä.

Teimme tunnilla seuraavan myyntineuvottelusuunnitelman:

Viikko 15

lauantai, 1 kesäkuun, 2019

Suunnitelmallisuus markkinoinnissa on erittäin tärkeätä. Tämä nousi esille kun kävimme läpi kampanja- ja vuosisuunnittelua. Pidin tärkeänä sen, että vuosisuunnitelman taloudellinen hyöty on merkittävä. Voit etukäteen määrittää halutun budjetin, jolla vältät yllättävät menot. Vuosisuunnitelman siirtäminen kalenteriin myös helpottaa muistamaan milloin mitäkin tehdään. Kampanjoita voi toteuttaa eri teemojen mukaan esim. back to school, Joulu jne.

Loihdimme vuosisuunnitelman kuvitteelliselle yritykselle, joka sisälsi erilaisia teemoja. Huomasin, että on yllättävän hankalaa miettiä vuosikellon sisältö ja sopivia teemoja. Katsoimme myös muutaman ensimmäisen videon Trustmaryn Myyntikoulusta https://business.trustmary.com/fi/myyntikoulu-verkkokurssi?utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=66174954&_hsenc=p2ANqtz-9uAOQ-3OCqqW0_hlTY1oT-JDeFf3PLFCTG2CpVR2s37eGehZd8I45VMVizv1-yaAL7MjRk71_OXUcujjC6t4t66tOiID3eIvsG1FTQUNqWe3Lrf8o&_hsmi=66174954

Videot avasivat todella hyvin myyntiprosessiin liittyviä vaiheita ja opin paljon uutta esimerkiksi prospektoinnista eli potentiaalisten asiakkaiden löytämisestä.

 

 

 

 

Viikko 14

lauantai, 1 kesäkuun, 2019

Anna-Maija piti meille ensimmäisen luentonsa ja aiheena oli sosiaalinen media. Keksustelimme paljon sosiaalisesta mediasta ja sen vaikutuksesta liiketoimintaan. Minulle mielenkiintoista oli esimerkiksi tieto siitä, että 74% kuluttajista tekee ostopäätöksen sosiaalisen median perusteella. Se kertoo siitä, ettå on erittäin tärkeätä ylläpitää hyvää mainetta, koska tieto leviää nopeasti sosiaalisessa mediassa. Myös tilastot olivat hurjia kuten se, että joka minuutti 2,5 miljoonaa postausta jaetaan Facebookissa. Sain myös hyviä vinkkejä facebook sisällöntuottamisesta ja kuinka se tulisi olla säännöllistä.

Pohdimme myös ryhmissä toimeksiantajien sosiaalisen median näkyvyyttä ja totesimme, että Go Global Smart täytyy panostaa siihen.

Viikko 13

lauantai, 1 kesäkuun, 2019

Viikolla 13 tutustuimme tarinankerrontaan markkinoinnissa. Olen itse pitänyt tätä aina tärkeänä ja edellisellä viikolla pyysimme Bridge toimeksiantajaa toimittamaan oman tarinansa meille. Pidin materiaalissa erittäin tärkeänä kahta kohtaa: ”Hook” ja ”aitous”. Arvostan itse suuresti sitä, kun yritys osaa olla aito omassa markkinoinnissaan/tarinankerronnassa. Älä yritä kertoa asiakkaille olevasi jotain muuta kuin mitä oikeasti olet. Ennemmin tai myöhemmin totuus tulee esille. Myös asiakkaan koukuttaminen nykyaikaisessa hektisessä maailmassa on olennaista. Koukun avulla asiakas saadaan keskittymään sisältöön ja markkinointi onnistuu paremmin.

Laadimme bridge toimeksiantajalle tarinan Penasta, joka käyttää Go Global Smartin palvelua. Oli hauska keksiä mahdollisimman absurdi tarina, joka koukutti asiakkaan.

Viikko 12

lauantai, 1 kesäkuun, 2019

Olin odottanut bridge viikkoa mielenkiinnolla projektin alusta alkaen. Oli mukava päästä keskustelemaan englanniksi tiimiläisten kanssa. Nopeasti tuli kuitenkin huomattua tiettyjä haasteita. Selkeät kulttuurierot nousivat esille kun aloimme käymään läpi projektia, Jouduin välillä selittämään venäläiselle tiimiläiselle kuinka kaupankäynti eroaa länsimaissa. Suureksi ongelmaksi muodostui esimerkiksi ymmärryksen puute vapaista markkinoista ja mahdollisuus kilpailla valtion tarjoamia palveluita vastaan. Viikko toimi hyvänä oppituntina kulttuuristen erojen välille. Kokonaisuutena koen tälläiset oppimiskokemukset erittäin hyödyllisenä ja olisin mielellään työskennellyt enemmänkin kasvotusten ulkomaalaisten kanssa. Luonnollisesti rajallinen projektibudjetti mahdollisti kuitenkin vain yhden viikon.

Mieluisaa oli myös esittää tiimin jäsenen Margaritan kanssa siihenastisen tuotoksen. Pidän aina mukavana haasteena, kun pääsee puhumaan englantia isolle yleisölle.

Viikko 11

lauantai, 1 kesäkuun, 2019

Viikolla 11 kävimme läpi konversiota ja laskeutumissivuja. Minulla oli henkilökohtaista tietoa jonkin verran aiheesta aiemman Datanomi tutkinnon kautta, joten olin hyvin kärryillä opetettavasta asiasta, Minulla tuli kuitenkin paljon uutta tietoa, kun kävimme läpi markkinoin psykologisen tekijöiden termejä. Esimerkiksi Dunning-Kruger termi jäi mieleen minulle erittäin hyvin.

Toisessa tehtävässä visualisoimme laskeutumissivun jollekin bridge yritykselle ja tämä osoittautui erittäin mielenkiintoiseksi. Teimme Hulkoffgardenin kokoustiloille laskeutumissivun paperille, jossa havainnollistettiin revittävillä papereilla vaihtuvia kuvia. Olin aikaisemmin mainitun tutkinon aikana hahmotellut tietokoneella laskeutumissivua, mutta nyt oli mukava tehdä sellainen paperille.