Tehtävä 1. BOD POD- Kehon koostumus-seurantajärjestelmä

Hei kaikki!

BOD POD- Kehon koostumus-seurantajärjestelmä

Bod pod-laite tarkoittaa kehonkoostumuksen mittausta, joka käyttää koko kehon densitometriaa eli tiheysmittausta mittaamalla ilman siirtymän tilavuus mittaa. Eli käytännössä se lähentelee vedenalaista massan ja tilavuuden mittausta. Bod pod mittaa siis kehonkoostumuksen erittäin tarkasti sinun istuessasi laitteen sisällä. Mittaus perustuu tiheyden mittaamiseen.

Tiheys = massa / tilavuus

Sen jälkeen, kun laite on määrittänyt koko kehon tiheyden niin voidaan laskea rasvamassan sekä rasvattoman massan määrä. Miten tämä eroaa vedessä tehtävästä kehonkoostumusmittauksesta, niin Bod pod käyttää veden sijasta ilmaa mittaamaan tilavuutta. Tämä perustuu fyysiseen suhteeseen paineen ja tilavuuden välillä. Tämä suhde sallii tuntemattoman tilavuuden johtamisen suoraan mitattavasta paineesta. Mittauksen aikana Bod pod tuottaa hyvin pieniä tilavuus muutoksia huoneen sisällä ja mittaa paineen vastausta näihin muutoksiin. Ennen testin aloittamista on määritettävä laite tyhjänä. Mitataan siis laitteen sisätilan tilavuus, jonka jälkeen määritetään tilavuus, kun kohde istuu laitteen sisällä. Esimerkiksi jos tyhjän laitteen tilavuus olisi vaikka 500 litraa ja henkilön ollessa sisällä tilavuus on 430 litraa, niin saadaan tästä erotuksesta tulos 70 litraa. Näin saavutetaan kehon tilavuuden mittaus.

Mihin tarvitaan kehonkoostumuksen mittausta?

Kehonkoostumuksen mittauksella pystytään arvioimaan esimerkiksi ravinto-ohjelman tai fyysisen harjoitusohjelman toimivuutta. Laite näyttää tarkasti edistyksen kahden testin välillä ja testituloksista voidaan arvioida suunnitelmien vaikutusta sekä suunnitella tulevaa. Tulosten perusteella voidaan myös kartoittaa mahdollisia riskitekijöitä yksilön terveyden edistämisessä. Parasta olisi, jos tulosten perusteella voidaan tehdä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä yksilön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kehonkoostumuksella pystytään siis melko luotettavasti arviomaan yksilön ravitsemuksellista ja terveydellistä tilaa. Tulosten pohjalta voidaan suunnitella yksilöllinen harjoitusohjelman ja sopia uusintatesti seurannan ylläpitämiseksi.

Rakenne ja periaate

Bod pod-rakenne koostuu kahdesta kammiosta. Kuvasta nähdään kammion sisälle valettu istuin, joka erottaa laitteen etupuolen, joka toimii testaajana. Laitteen takapuoli taas toimii vertaajana. Näin muodostuu yhteinen seinälle asetettu kalvo, joka värähtelee tietokoneohjauksella. Jotta laite pystyy keräämään tietoa, tulee laitteen luukun olla suljettu tiiviisti sähkömagneeteilla. Näin syntyvä tila mahdollistaa kalvon tehokkaan toimimisen kammion sisällä. Toimiessaan laite alkaa kasvattamaan tilavuutta yhdessä kammiossa niin, että sitä samalla pienennetään toisessa kammiossa. Toiminta jatkuu, kunnes laiteen herkät anturit reagoivat välittömästi tilavuus muutoksiin sekä kammioiden välinen paine-ero ilmaiseen kammioiden suhteellisen koon. Muutokset paineessa, voi olla suuruusluokkaa ±0.5 cm H20. Mitattava kohde harvoin havaitsee paineen muutoksia.

Teorista käytäntöön -> https://www.youtube.com/watch?v=ngHGpYWBs7M

Kun tilavuuden mittaus on käynnissä voi kohde hengittää normaalisti. Tämä eroaa vedenalais- mittauksesta siinä, yleensä vaaditaan maksimaalinen uloshengitys vaikutusten havaitsemiseksi. Tämä helpottaa mittausta ja eikä vaadi mitattavalta kohteelta ylimääräistä ponnistelua. Optimaalisen mittaustuloksen saavuttamiseksi on määritettävä keuhkojen ilman tilavuus. Tämän voidaan mitata suoraan mittaamalla rintakehästä keuhkojen tilavuus (laajeneminen) tai arvioimalla sitä normaaleihin tilavuus arvoihin. Tähän informaation liitetään myös ihon pinta-alan vaikutus, jotta saadaan lopullinen arvio kehon koostumuksesta. Alla kuva mitattavista ominaisuuksista.

Miksi BOD POD eikä jokin muu?

Tarkkuudella Bod pod pesee kilpailijoita mennen tullen. Isoimpien yliopistojen tutkimusten perusteella Bod podin tarkkuus, turvallisuus sekä nopeus on huippuluokkaa. Tätä aikaisemmin tarkimman tuloksen antoi vedenalaispunnitus. Bod podin ja vedenalais- punnituksen erot olivatkin 1% virhemarginaalit mitattaessa kehon rasvan määrää. Tosiaan tämä taas vaihteli tutkimusten välillä aina 1% aina 6%. Voidaan todeta, että tämä tarkkuus on tällä hetkellä luotettavin ja aikaisempien laitteiden, kuten useimmille tuttu Inbody (Bioimpedanssi) mittauksen tarkkuus ei yllä samoihin tuloksiin. Toisaalta miksi sitten vedenalaispunnitus voisi olla parempi tapa johtuu Bod pod- laitteen muuttujien suuresta määrästä. Esimerkiksi tuuhea parta, tuuhea tukka tai kehon kosteus voivat vaikuttaa tulokseen. Tätä ei tietenkään sellaisenaan mainostettu laitetta markkinoijien sivuilla. (YLLÄRI) Eräs tutkimus kritisoi myös laitteen virhemarginaalia pitkällä aikavälillä. Kaikki tämä kertoo vaan siitä että kehonkoostumuksen mittaaminen tarkasti on vaikeaa ja Bod pod onnistuu siinä hyvin. Miksi valitsisin juuri Bod pod-laitteen niin selkeästi siksi että nopeus, vaivattomuus sekä tarkkuus.

Yhteenveto

Koko laite on minulle fyysisesti täysin tuntematon ja ekaa kertaa näin siitä kuvan kuntotestauksen käsikirjassa. Toivottavasti tulevaisuudessa pääsen kokeilemaan kyseistä laitetta mutta luulen, että saan vielä hetken vanheta ennen kuin yleistyy.  Noin viiden minuutin testillä saadaan erittäin tarkka tulos kehonkoostumuksesta. Muutaman tutkimuksen perusteella testien välinen tarkkuus on huippuluokkaa sillä ei havaittu eroja kahden peräkkäin tehdyn testin välillä. Näin ei esimerkiksi ole useimpien muiden kehonkoostumus mittareiden kohdalla. Kuitenkin täytyy muistaa, että kehonkoostumuksen mittauksen perustuvat arvioon. Paras tapa olisi suorittaa mittaamista useilla eri metodeilla ja tehdä sen jälkeen tuloksista johtopäätöksiä. Vaikka Bod Pod on tarkka, niin täydellistä tarkkuutta saadaan vielä odotella ja tekniikan ihmeitä odotellessa voidaan pohtia testauksen tarkoituksenmukaisuutta.

Lähteet ja linkit

Keskinen, K. L., Häkkinen, K., Kallinen, M. & Kuivalainen, J. 2018. Fyysisen kunnon mittaaminen: Käsi- ja oppikirja kuntotestaajille. Helsinki: Liikuntatieteellinen Seura. Viitattu 24.7.2018.

Tucker, A., Lecheminant, J. & Bailey, W. 2014. Test-retest reliability of the bod pod: the effect of multiple assessments. Brigham Young University. SAGE Publications. Viitattu 24.7.2018.

https://doi.org/10.2466/03.PMS.118k15w5

Tseh, W., Caputo, J. & Keefer, D. 2010. Validity and Reliability of the BOD POD® S/T Tracking System. International Journal of Sports Medicine. Viitattu 24.7.2018.

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0030-1255111

http://www.cosmed.com/en/products/body-composition/bod-pod

http://www.cosmed.com/hires/BOD_POD_Bibliography.pdf

http://www.cosmed.com/hires/Bod_Pod_Brochure_EN_C03837-02-93_A4_print.pdf

http://www.cosmed.com/hires/Validation_papers_BODPOD_print.pdf

http://ybefit.byu.edu/portals/88/documents/how%20does%20the%20bod%20pod%20work.pdf

http://www.inliv.com/how-does-the-bod-pod-work/

https://www.causenta.com/what-we-do/technologies/bod-pod-pretest-guidelines/

https://weightology.net/the-pitfalls-of-body-fat-measurement-part-3-bod-pod/

https://www.nifs.org/fitness-center/fitness-assessments/bodpod

https://lihastohtori.wordpress.com/2014/10/23/kehon-koostumuksen-mittaaminen-laakso/

One thought on “Tehtävä 1. BOD POD- Kehon koostumus-seurantajärjestelmä

  1. Mielenkiintoinen laite, josta voisi olla hyötyä tarkemmassa kemoterapialaskennassa. Millähän tarkkuudella keuhkotilavuus ilmoitetaan? Sekin voisi olla erittäin kilpakykyinen mittaustulos terveydenhuollon käyttöön. Syöpähoitojen suunnittelussa ja seurannassa (paino voi usein pudota reilustikin) voisi kuvitella olevan nykylaskentaa tarkempavaa merkitystä (lääkeannoksia lasketaan suhteessa painoon).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *