Identiteettiprisma

 

Kohdeidentiteetti on kohdekokemuksen kehittämisen lähtökohta. Jokainen kohde voi valita itselleen sopivan lähestymistavan identiteettinsä määrittelyyn. Kohteissa pyritään tuomaan esille ne ominaisuudet ja kulttuuri, joilla erottaudutaan muista kohteista. Identiteettiprisma on jaettu kuuteen osaan, joista kolme kertoo yrityksen omakuvasta ja kolme tavoiteltavasta asiakasmielikuvasta. ​

Kohteen identiteetti eli oma kuva muodostuu kohteen persoonallisuudesta, fyysisistä ominaisuuksista sekä kohteen toimijoiden välisestä vuorovaikutuksesta ja toiminnan kulttuurista. Kohteen persoonallisuuden määrittäminen on tärkeää siksi, että jokainen toimija ymmärtäisi tavoiteltavan identiteetin samalla tavalla. Tämä luo perusteet yhdenmukaiselle toiminnalle kohteen eri toimipisteissä. Vahvasta kohdeidentiteetistä on hyötyä kohteen toimijoille ja sen avulla kohde pystyy luomaan kestävän ja luotettavan suhteen sidosryhmiinsä.

Interaktiiviset identiteettiprismat

Yleinen identiteettiprisma

Editori omien interaktiivisten identiteettiprismojen valmistamiseen

Lataa tästä zip-tiedosto, jonka sisällä on verkkoselaimessa toimiva editori ja ohje sen käynnistämiseen.

Esimerkit

Ranuan identiteettiprisma

Sompion identiteettiprisma

Utsjoen identiteettiprisma