Kohdekokemuksen kehittämismalli

Matkailualueen kohdekokemuksen kehittämismalli (MAKKE) -hankkeen toimenpiteillä on vahvistettu matkailutoimijoiden sekä muiden toimialojen verkostoitumista kohteissa. Verkoston toimintaa ohjaava kehittämismalli rakentuu verkostossa eli yhdessä alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen kohdealueita ovat olleet Utsjoki, Sompio ja Ranua. Mallin valmistelussa huomioitiin verkostotoiminnan ja -johtamisen periaatteita, joita sovellettiin tukemaan kohteiden verkoston syntyä. Toimintamallissa huomioitiin yksittäisten yritysten operatiivinen toiminta, lähtötilanne ja toiminnan kehittäminen. Tällöin yhteistyössä päätetyt ja toteutetut toimet tukivat kohteen kokonaisvaltaista matkailuliiketoiminnan kehittämistä sekä poimivat mukaan myös matkailuun liittyvät muut elinkeinot esim. luonnontuote- ja hyvinvointialoilta. Kokonaisvaltainen kohdekokemus lunastaa asiakkaalle annetun arvolupauksen ja jättää positiivisen muistijäljen.

 

 

Materiaalit

Matkailualueen kohdekokemuksen kehittämismalli – diaesityspohja suomeksi

Matkailualueen kohdekokemuksen kehittämismalli – diaesityspohja englanniksi