Projektin päättäminen

Projekti päättyy, kun siihen liittyvät tehtävät on tehty ja projekti on hyväksytty tilaajan puolesta. Tavoitteenamme oli tehdä opas tilitoimiston johdolle yritysostoa varten. Halusimme kiinnittää erityisesti huomiota integraatioprosessin sisäiseen viestintään, koska se on mielestämme tärkeä osa integraation onnistumisesta. Aiheeseen liittyvät verkkosivut saimme tehtyä ja projektiryhmä on niihin tyytyväinen.

En voi kuitenkaan sanoa, että projektimme on vielä päättynyt, koska meidän tulee laatia vielä loppuraportti. Tämä lisäksi ohjausryhmä ei ole vielä hyväksynyt projektiamme. Projektia arvioidessa kiinnitetään huomiota, kuinka tavoitteet ja tulokset vastaavat toisiaan sekä siihen, kuinka projekti on toteutettu. Projektin onnistuminen mitataan siinä vaiheessa, kun toimeksiantaja on hyväksynyt sen.

Omasta mielestä projektimme vastaa aika hyvin asetettuja tavoitteita. Näin jälkikäteen mietittynä olisin laittanut projektin nimen hiukan laveammaksi. Toimeksiannossa oppaaseen piti sisällyttää yrityskauppaan liittyviä osa-alueita. Tämän lisäksi piti kiinnittää huomiota yhteen integraatioprosessiin osa-alueeseen. Nyt projektimme nimi kuvaa tätä osa-aluetta, joka voi hiukan hämätä lukijaa.

Hyvin aikataulutetusta projektista päättymisajan voi hyvin ennakoida. Vaikka päättymiseen on pystytty hyvin ennakoimaan, yleensä tulee kuitenkin kiire. Projektimme eteni suunnitellussa aikataulussa ilman suurempia vastoinkäymisiä. Tässä auttoi hyvä suunnittelu ja ryhmän motivaatio sekä sitoutuneisuus tehdä töitä. Alun viiden sijaan ryhmässämme oli kolme jäsentä, tämän vuoksi määrittelimme projektin meille sopivaksi.

Projektin lähestyessä loppua siitä laaditaan loppuraportti, joka palautetaan tilaajalle eli meidän tapauksessa ohjausryhmälle. Loppuraportissa käymme läpi projektin suunnittelun, toteutuksen ja lopputuloksen arvioinnin. Koska koko luokan kevään projektin pääaiheena oli yrityskauppa, käymme raportissa läpi myös siihen liittyviä asioita.

Onnistunut projekti on syytä ottaa käyttöön. Projektin loppuvaiheessa on hyvä miettiä projektin hyödyntämistä. Mitä näille sivuille käy, kun projektimme loppuu? Verkkosivut jäävät elämään Internetin ihmeelliseen maailmaan ja Twitter sekä Facebook tilejä pidetään vielä jonkun aikaa auki. Verkkosivut jäävät tekijöille portfolioksi jota voimme esitellä tarpeen tullen sekä välittää aiheesta kiinnostuneille.

 

Tämä on sivujemme viimeinen blogikirjoitus. Kevät on mennyt hurjaa vauhtia ja olemme päässeet tyhjästä tulokseen. Voin olla tyytyväinen omaan projektiryhmääni.

Hyvää alkanutta kevättä kaikille!

-Elina-

Lisää seuraajia!

Tässä vaiheessa projektiamme meidän tulee miettiä näkyvyyden lisäämistä. Ei pelkästään sen takia, että saisimme viestintäsuunnitelman tavoitteet täyteen, vaan myös sen takia, että saisimme keskustelua aiheesta aikaiseksi ja työllemme tarkoituksen.

Projektillamme on verkkosivujen lisäksi tilit Facebookissa ja Twitterissä. Facebookissa olemme saaneet seuraajia luokkamme opiskelijoista ja omista kavereista, mutta tavoitteessa ei vielä olla. Twitterissä seuraajien määrä on vielä hyvin vähäinen. Lisää siis tarvitaan. Varsinkin keskustelun kasvattamiseksi Twitter on mielestäni avainasemassa.

Continue reading

Mistä näitä riskejä oikein tulee?

Projektimme etenee hyvää vaihtua sisällöntuotannon osalta. Ensi viikolla verkkosivumme päivittyvät integraatioprosessin osalta. Tällä viikolla minun tehtäviini on kuulunut laatia riskianalyysi.

“Se mikä voi mennä pieleen, menee. Se mikä ei voi mennä pieleen, menee”.

                                                – Murphy

Projektin alkuvaiheessa on syytä käyttää hetki projektin riskien pohtimiseen. Projektipäällikön tulee olla valmistautunut projektin riskien ennaltaehkäisyyn ja toimintatapoihin riskin sattuessa. On hyvin todennäköistä, että projektissa tapahtuu jotain suunnitelmatonta.

Continue reading

Projektin aloittaminen

Tammikuussa alkoivat jälleen opinnot joulun tauon jälkeen. Lähipäivillä saimme tietää lisää kevään lukukausiprojektista. Tänä keväänä projektin tarkoituksena on toteuttaa pienen tilitoimiston ostajien johtamisen tueksi vaiheistettu etenemiskuvaus integraatioprosessista.  Lisäksi tulee tehdä tarkempi tarkastelu johonkin prosessin vaiheeseen.

Tehtävänanto oli tarkoituksella annettu vähän epämääräisesti, joka pisti meidät ajattelemaan itse ja selvittämään projektiryhmän kanssa, olimmeko edes samalla viivalla tehtävänannon suhteen. Onneksi lyhyen keskustelun jälkeen pääsimme projektiryhmän kanssa samaan ajatukseen tehtävänannosta. Koska opintomme ovat monimuoto-opintoja, projekti toteutetaan verkkoympäristössä. Sen antaa omat haasteensa ja vaikuttaa lopputulokseen.

Continue reading